Apie mus

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti logopedo paslaugas vaikams ir suaugusiems turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. Logopedinės pagalbos centre gausu didaktinių žaidimų, įvairių vaikų kalbą lavinančių metodinių priemonių. Siekiame, kad kiekvienas apsilankymas būtų naudingas, skatintų vaiko ar suaugusio asmens motyvaciją mokytis ir įveikti kalbos problemas.
Teikiamos paslaugos:

1. Kalbinių gebėjimų įvertinimas
Individualus vaiko ar suaugusiojo kalbos ir kalbėjimo tyrimas trunka nuo 45 min. iki 1,30 val. Jo metu įvertinama žodyno apimtis, gramatinė kalbos sandara, artikuliacinio aparato, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumai. Suteikiama išsami informacija bei rekomendacijos šeimos nariams apie kalbos ugdymą. Tėvams pageidaujama kalbinių gebėjimų įvertinimo išvados pateikiamos raštu (lietuvių, anglų kalba).

2. Individualios logopedinės pratybos:
• Vėluojančios kalbos skatinimas
• Garsų tarimo mokymas
• Foneminės klausos lavinimas
• Žodyno turtinimas
• Gramatinės kalbos sandaros formavimas
• Rašymo ir skaitymo sutrikimų įveikimas
• Pagalba mikčiojantiems vaikams, paaugliams ir suaugusiems
• Kalbinių gebėjimų grąžinimas (po traumos ar insulto)

3. Tėvų, pedagogų konsultavimas.
Logopedinės pagalbos centre sukaupta nemažai literatūros specialiojo ugdymo, vaikų auklėjimo klausimais, parengta informacinių bukletėlių ir metodinės medžiagos įveikiant įvairius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. Vyksta paskaitos mikčiojančių vaikų tėvams. Teikiama metodinė pagalba pedagogams apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.

4. Pamokėlės būsimiems pirmokams.
Žaidimų metu skatinama vaiko motyvacija mokytis, turtinamas žodynas, lavinamas dėmesys, atmintis, kūrybiškumas. Atliekant įvairias piešimo, lipdymo užduotis lavinama smulkioji motorika, ranka ruošiama rašymui. Vaikučiai mokosi bendradarbiauti bei pažinti raideles ir skaičius. Užsiėmimų trukmė 1,30 min.

Paslaugos yra mokamos