Asta Melienė

Asta Melienė

Logopedė (Metodininkė) ir psichologė Asta Melienė– dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedė išsiaiškina individualius vaikų kalbos raidos sutrikimus, nustato jų pobūdį, numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus bei metodus, šalina sutrikusias funkcijas, teikia specialiąją konsultacinę pagalbą šeimos nariams. Logopedinių užsiėmimų metu daug dėmesio skiriama tarties tikslinimui, foneminės klausos, garsinės analizės bei sintezės įgūdžių lavinimui, žodyno plėtimui, gramatinės kalbos sandaros tobulinimui bei rišliosios kalbos ugdymui.

Specializacija: Logopedinė pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, gramatinės kalbos sandaros, rišliosios kalbos rašymo, skaitymo, sklandaus kalbėjimo sutrikimų.