Vytauto Didžiojo universiteto stovykla

Š.m. vasario 20 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko mokinių stovykla EduCamp, kurios metu būsimieji studentai turėjo galimybę susipažinti su nauja studijų programa Specialioji pedagoginė pagalba.

Renginyje dalyvavo prof. Stefanija Ališauskienė, doc. Lina Miltenienė, dr. Vilma Makauskienė, logopedai ir specialieji pedagogai.

Moksleiviai sužinojo apie logopedijos ir specialiosios pedagogikos pasirinktas gilinamąsias specializacijas, šios profesijos poreikį, žmonių ir jų poreikių įvairovę, dalyvavo interaktyvioje veikloje. Programos pristatymo metu, dalyviai turėjo galimybę suspažinti su matoma ir nematoma negalia, logopedo profesine praktika, klausos, regos, autizmo spektro sutrikimų, turinčių vaikų ugdymu, aptarti ką reiškia “kitoks” žmogus, negalia, reflektuoti savo patirtį.

 

Supažindimas su nauja studijų programa buvo įdomus ir prasmingas visiems dalyvavusiems.

 

7 –asis Baltijos šalių kongresas “Sklandus kalbėjimas ir skaitymas”

 

7 –asis Baltijos šalių kongresas “Sklandus kalbėjimas ir skaitymas”

Kongresas buvo skirtas Europos logopedų asociacijos CPLOL metų temai – skaitymo ir rašymo sutrikimams bei sklandžiam kalbėjimui.
Kovo 6 d., buvo kaityti pranešimai:

 • Šiuolaikiniai vaikų ir suaugusiųjų mikčiojimo tyrimai (Janis Ingham, JAV),
 • Kleteringo identifikavimo metodai (Yvonne van Zaalen, Niderlandai ),
 • Mokinių mikčiojimo įveikimas. Šiuolaikinė mikčiojimo programa (Vilma Makauskienė, Lietuva),
 • Mikčiojimo įveikimo rekomendacijos (Anzela Steinberga, Latvija).

Baltijos šalių logopedai kovo 7 d. pristatė:

 • Skaitymo vertinimo metodus (P. Soodla, Estija),
 • Skaitymo skatinimo ir intervencijos būdus (M. Lockiewicz, Lenkija),
 • Kriterijus, skirtus atpažinti skaitymo sutrikimus (S. Tubele, Latvija),
 • Mobilių aplikacijų taikymą disleksijai įveikti (K. Serova ir kt., Latvija).
 • Kiti pranešimai buvo skirti maitinimo terapijai (D. Fridrihsone ir kt., Latvija),
 • Rijimo sutrikimams (E. Bugaja ir kt., Latvija), Rahalngest instrumento rijimo proceso kontroliavimui ir reabilitacijai (D. Visockiene ir kt., Lietuva).
 • Popietinėje sesijoje skaityti pranešimai apie skaitymo įsisavinimą pradinėje mokykloje (G. Tomele, Latvija),
 • Akustiką, mokytojų balsą ir mokymosi sėkmę (B. Trinite, Latvija),
 • Kleteringo vertinimą ir terapiją (Yvonne van Zaalen, Niderlandai).

Pristatyti skirtingiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimams skirti stendiniai pranešimai.

Paraleliai vyko praktinis seminaras “Fonacijos intervalų modifikavimo programa, MPI-2”, kurio tikslas supažindinti logopedus su nauja mikčiojimo įveikimo metodika. Seminarą vedė J. Ingham (JAV), kuriame dalyvavo 4 Baltijos šalių specialistai. Lietuvos atstovė logopedė dr. Vilma Makauskienė (Logopedinės pagalbos centras).

2020 m. birželio 17 – 19 d. Ibizoje vyks tarptautinis kongresas, kuriame bus nagrinėjami kalbos įsisavinimo, tipinės ir sutrikusios kalbos raidos aspektai.

2020 m. birželio 17 – 19 d. Ibizoje vyks tarptautinis kongresas, kuriame bus nagrinėjami kalbos įsisavinimo, tipinės ir sutrikusios kalbos raidos aspektai.

Daugiau informacijos apie kongresą:  http://www.romanceturn.info/balearic/

 

Paraiskos priimamos nuo 2020m. Vasario 15d. Autoriai bus informuoti  iki 2020m. Vasario 23d.

Tezės bus publikuojamos žurnale apie kalbos įsisavinimą, apdorojimą ir sutrikimus “Words” (ISSN: 2695–5598).

 

Informaciją parengė Logopedė dr. Vilma Makauskienė

Kaip lavinti 1–2 m. amžiaus vaikų smulkiąją motoriką? Specialisto patarimai. 

Smulkioji motorika – tai gebėjimas atlikti įvarius koordinuotus paprastus ir sudėtingesnius veiksmus: nuo žaisliuko sugriebimo iki piešimo, rašymo ar konstravimo ir kt. Smulkiosios motorikos gebėjimai dažniausiai formuojasi per pirmuosius metus, kada vaikai pažindinasi su jais supančiais daiktais. Manipuliuodami žaislais bei kitais aplinkoje esančiais daiktais, vaikai lavina pirštų, plaštakos, riešo judesius, išmoksta judesius atlikti greičiau, vikriau, ugdo akių–rankų koordinaciją.

Smulkiosios motorikos lavinimo nauda vaikui:

1) stimuliuoja kalbos raidą (geresnė garsų artikuliacija, skiemenų tarimas);

2) lavina pirštų, plaštakos, riešo judėjimą; rankų–akių koordinaciją (visa tai ateityje vaikams padės tobulinant rašymo įgūdžius);

3) lavina dėmesio, mąstymo, atminties, susikaupimo, kantrybės (atlikti užduotis iki galo) vystymąsi;

4) padeda vaikui suvokti aplinką, stimuliuoja intelektinę smegenų veiklą;

5) padeda atpalaiduoti ne tik rankas, bet ir lūpas, sumažina protinį nuovargį.

 

Parengė Dr. Eglė KRIVICKAITĖ-LEIŠIENĖ

 

Parsisiųsti publikaciją