Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi apdovanotas dr. Vidūnas RAMŠA

 

Lietuvos Mikčiojimo problemų klubas informuoja, kad 2020 liepos 6 d. Ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi apdovanotas dr. Vidūnas RAMŠA– Lietuvos Mikčiojimo problemų klubo įkūrėjas ir ilgametis prezidentas.

Dr. V. Ramša labai stipriai mikčiojo nuo vaikystės, yra išbandęs visą prieinamą šio sutrikimo gydymą buvusioje TSRS. 1977 per gimines gavęs kelis Amerikos Mikčiojimo fondo (Stuttering Foundation of America) leidinius, suorganizavo vieno iš jų vertimą. Šio rašomąja mašinėle atspausdinto rankraščio kopijos 15 metų klaidžiojo po Lietuvą, palaikydamos mikčiojančių žmonių viltį kada nors kalbėti sklandžiai. 1992 knyga pagaliau buvo išleista. 1992 rudenį dr. V. Ramša kartu su mikčiojimu besidominčia psichologe dr. K.-O. Polukordiene įkūrė Lietuvos Mikčiojimo problemų klubą – nepriklausomą visuomeninę pacientų savipagalbos organizaciją, vienijančią žmones, turėjusius ar turinčius mikčiojimo problemą, kalbos terapeutus ir kitus besidominčius šia problema, ir 17 metų (iki 2009) buvo šio klubo prezidentas. Tai buvo viena pirmųjų nevyriausybinių organizacijų atkurtoje Lietuvoje. Dr. V. Ramša pats sukūrė klubo veiklos strategiją ir ją nuosekliai vykdė. Šiuo metu yra Klubo kontaktinis asmuo ryšiams su ELSA ir ISA, taip pat Danijos Mikčiojančiųjų asociacijos (Stammeforeningen i Danmark) narys. Palaiko ryšius su Amerikos Mikčiojimo Fondu, Europos nacionalinėmis mikčiojančiųjų organizacijomis (Danijos, Norvegijos, Vokietijos, Estijos), gauna jų leidinius ir periodiką, dalyvauja tarptautiniuose renginiuose. Kiek yra žinoma, buvusios TSRS teritorijoje panašią mikčiojančiųjų organizaciją turi tik Estija.

1989 dr. V. Ramša gavo asmenišką Amerikos Mikčiojimo fondo prezidentės J. Frazer leidimą Lietuvoje versti ir leisti bet kokius fondo leidinius. Dr. V. Ramšos iniciatyva ir pastangomis, bendradarbiaujant su Šiaulių Universitetu (dr. prof. R. Ivoškuviene) ir logopede-psichologe dr. V. Makauskiene, į lietuvių kalbą išversta 11 Amerikos Mikčiojimo Fondo knygų, skirtų mikčiojantiems žmonėms, mikčiojančių vaikų tėvams ir logopedams (jos sutalpintos į 7 lietuviškas knygas, kelias iš jų vertė, sudarė, redagavo ar maketavo pats), ir keli šios organizacijos filmukai. Iš anglų, vokiečių, danų kalbų kūrybiškai išversta 12 bukletų apie įvairius mikčiojančio žmogaus gyvenimo aspektus, kartu su dr. V. Makauskiene parašyti 6 originalūs bukletai. Dr. V. Ramša pats leido klubo vidinį „MI-biuletenį“. 2002 rudenį pats sukūrė apie 100 psl. apimties Mikčiojimo problemų klubo interneto svetainę (dabar tai www.mikciojimas.eu).

Apie 1996–98 metus stipriai sumažinęs savo mikčiojimą, niekada žodžiu neatsakinėjęs ir prieš auditoriją nekalbėjęs dr. V. Ramša pradėjo skaityti pranešimus ir paskaitas mikčiojimo tema: ELSA vadovų seminaruose (Viena 1999, Strasbūras 2003), Norvegijos mikčiojančiųjų organizacijos konferencijoje (Gjeilo, 2005), Šiaurės šalių mikčiojančiųjų organizacijų susitikimuose (Norvegijoje, Suldal 2007 ir Švedijoje, Gioteborge 2008). Lietuvoje kvalifikacijos kėlimo paskaitos logopedams visada skaitomos kartu su dr. V. Makauskiene.

Dr. V. Ramša yra paskelbęs straipsnių mikčiojimo tematika tarptautinių mikčiojančiųjų organizacijų leidiniuose „The Voice of ELSA”, „One Voice”, pareiškęs nuomonę Lietuvos laikraščiuose, davęs interviu Lietuvos radijo stotims, Laisvosios Europos radijui, aktyviai bendradarbiauja su logopedais. Kaip patyręs mikčiojantis žmogus, dr. V. Ramša savo kompetencijos ribose kasmet konsultuoja po 10–20 mikčiojančių žmonių arba mikčiojančių vaikų tėvų ir nukreipia juos pas specialistus. Prisidėjo prie jaunų mokslininkų mikčiojimo srityje ruošimo – parengė klubo atsiliepimus į 2 disertacijas, pats išbando įvairias siūlomas mikčiojimo gydymo metodikas.

Visa minėta dr. V. Ramšos veikla – 15 metų iki klubo įkūrimo ir 27 metus klube – stipriai padėjo Lietuvos logopedams ir sudarė sąlygas aktyviems profesiniams Lietuvos logopedų kontaktams su Vakarų pasaulio specialistais. Verstine literatūra ir specialiomis paskaitomis Lietuvos logopedų žinios papildytos jiems iki Nepriklausomybės nežinotais mikčiojimo šalinimo metodais ir informacija. Kartu šviečiama Lietuvos visuomenė ir sklaidomi mitai apie mikčiojimą. Dr. V. Ramšos asmeninis pavyzdys stipriai veikia mikčiojančių žmonių motyvaciją spręsti savo kalbėjimo problemą, sklaido mikčiojančio jaunimo abejones siekti išsilavinimo ir profesinių aukštumų, skatina tėvus laiku imtis tinkamų priemonių vaiko mikčiojimui įveikti ir taip grąžina į aktyvų valstybės gyvenimą intelektualius žmones. „Tu kaip Kristus mazgoji kojas mikčiojantiems, kad jų gyvenimas būtų šviesesnis, kad negalia netrukdytų būti laimingiems…“ – viename velykiniame palinkėjime dr. V. Ramšai rašė 92 metų Lietuvos logopedas ir produktyvus knygų autorius Juozas Danilavičius.

Dr. V. Ramša baigė Kauno Politechnikos institutą (dabar Technologijos universitetas). 1988 m., neištaręs nė vieno žodžio, Maskvoje apsigynė technikos daktaro disertaciją, jo darbo ir mokslinių tyrimų sritis – metalo pjovimo procesų valdymas ir mašinų diagnozavimas. Elektromechanikos inžinieriaus karjerą baigė adaptyviųjų sistemų sektoriaus vadovu viename iš Vilniaus taikomojo mokslinio tyrimo institutų 1994 m., kai Lietuva jau buvo atgavusi Nepriklausomybę. Paskui sėkmingai dirbo vienos Vokietijos bendrovės atstovybės Lietuvoje direktoriumi – prekybos inžinieriumi, vėliau apšvietimo įmonės komercijos direktoriumi, atestuotu prekių kilmės ekspertu. Nuo 2006 yra techninių ir medicininių tekstų vertėjas. Šiame darbe jam labai praverčia kalbos: tiek kasdien naudojamoslietuvių, rusų, vokiečių, norvegų, lotynų, tiek ir silpniau mokamos anglų bei lenkų.

Dr. V. Ramša yra aktyvus ir kitose srityse: yra JT Vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinio komiteto, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narys. Profesinėje srityje yra paskelbęs 38 mokslinius darbus iš technikos srities (tame tarpe 3 TSRS autoriniai liudijimai išradimams), sudarė 3 ir redagavo 4 knygas. Laisvalaikiudainuoja choruose (yra baigęs vaikų muzikos mokyklą) ir domisi medicina.

P.S.Kiek yra žinoma, iki šiol už su mikčiojimu susijusią visuomeninę veiklą savo valstybių yra apdovanoti dar du žmonės:

– Britanijos mikčiojimo asociacijos narys, vienas iš ELSOS funkcionierių Edwinn J. Farr, kurį 2002 m. birželį Didžiosios Britanijos Karalienė apdovanojo Britų Imperijos Ordinu,

– tuometinis Austrijos mikčiojančiųjų organizacijos (ÖSIS) vadovas Herwig Pöhluž veiklą šioje organizacijoje ir vasaros stovyklų mikčiojantiems vaikams organizavimą 1999–2003 metais Austrijos Respublikos vyriausybės 2004 m. apdovanotas Federaliniu Garbės ženklu (Bundesehrenzeichen).

 

Tekstą parengė dr. Vidūnas Ramša

2020-09-24

 

Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos prezidentas dr. Gitanas Nausėda (dešinėje) ir dr. Vidūnas Ramša.

 

Nauja knyga “Tėvų ir vaiko interakcijos programa mikčiojimui įveikti”

Norime Jums pranešti, kad išleista nauja knyga logopedams, psichologams ir pedagogams, dirbantiems su mikčiojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikais.

 

Knygoje “Tėvų ir vaiko interakcijos programa mikčiojimui įveikti” pristatomas teorinis modelis, kuris leidžia geriau suprasti mikčiojimo atsiradimą lemiančius veiksnius, pateikiama išsami logopedinės pagalbos struktūra, mikčiojančių ikimokyklinio amžiaus vaikų įvertinimo formos, klausimynai ir dalomoji medžiaga tėvams, aptariami įvairūs logopedinės pagalbos būdai.  Didelis dėmesys skiriamas vaiko ir suaugusiųjų sąveikai, kuri padeda skatinti sklandų kalbėjimą.

 

Techninių priemonių ir nuotolinės pagalbos taikymo galimybės

Siekiant gerinti kokybiškų medicininių ir reabilitacijos paslaugų prieinamumą, daugelyje šalių telemedicina yra plačiai taikoma praktika. Spartus internetinis ryšys, tobulėjančios komunikacijai skirtos programos bei jų gausa ir įvairovė, paskatino vis didėjantį telepraktikos populiarumą. Internetu konsultuoja logopedai, psichologai, psichiatrai, reabilitologai, šeimos gydytojai ir kiti specialistai. Dažniausiai naudojamos Skype, Viber programos.

 

Parsisiųsti publikaciją

 

Vytauto Didžiojo universiteto stovykla

Š.m. vasario 20 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko mokinių stovykla EduCamp, kurios metu būsimieji studentai turėjo galimybę susipažinti su nauja studijų programa Specialioji pedagoginė pagalba.

Renginyje dalyvavo prof. Stefanija Ališauskienė, doc. Lina Miltenienė, dr. Vilma Makauskienė, logopedai ir specialieji pedagogai.

Moksleiviai sužinojo apie logopedijos ir specialiosios pedagogikos pasirinktas gilinamąsias specializacijas, šios profesijos poreikį, žmonių ir jų poreikių įvairovę, dalyvavo interaktyvioje veikloje. Programos pristatymo metu, dalyviai turėjo galimybę suspažinti su matoma ir nematoma negalia, logopedo profesine praktika, klausos, regos, autizmo spektro sutrikimų, turinčių vaikų ugdymu, aptarti ką reiškia “kitoks” žmogus, negalia, reflektuoti savo patirtį.

 

Supažindimas su nauja studijų programa buvo įdomus ir prasmingas visiems dalyvavusiems.

 

7 –asis Baltijos šalių kongresas “Sklandus kalbėjimas ir skaitymas”

 

7 –asis Baltijos šalių kongresas “Sklandus kalbėjimas ir skaitymas”

Kongresas buvo skirtas Europos logopedų asociacijos CPLOL metų temai – skaitymo ir rašymo sutrikimams bei sklandžiam kalbėjimui.
Kovo 6 d., buvo kaityti pranešimai:

 • Šiuolaikiniai vaikų ir suaugusiųjų mikčiojimo tyrimai (Janis Ingham, JAV),
 • Kleteringo identifikavimo metodai (Yvonne van Zaalen, Niderlandai ),
 • Mokinių mikčiojimo įveikimas. Šiuolaikinė mikčiojimo programa (Vilma Makauskienė, Lietuva),
 • Mikčiojimo įveikimo rekomendacijos (Anzela Steinberga, Latvija).

Baltijos šalių logopedai kovo 7 d. pristatė:

 • Skaitymo vertinimo metodus (P. Soodla, Estija),
 • Skaitymo skatinimo ir intervencijos būdus (M. Lockiewicz, Lenkija),
 • Kriterijus, skirtus atpažinti skaitymo sutrikimus (S. Tubele, Latvija),
 • Mobilių aplikacijų taikymą disleksijai įveikti (K. Serova ir kt., Latvija).
 • Kiti pranešimai buvo skirti maitinimo terapijai (D. Fridrihsone ir kt., Latvija),
 • Rijimo sutrikimams (E. Bugaja ir kt., Latvija), Rahalngest instrumento rijimo proceso kontroliavimui ir reabilitacijai (D. Visockiene ir kt., Lietuva).
 • Popietinėje sesijoje skaityti pranešimai apie skaitymo įsisavinimą pradinėje mokykloje (G. Tomele, Latvija),
 • Akustiką, mokytojų balsą ir mokymosi sėkmę (B. Trinite, Latvija),
 • Kleteringo vertinimą ir terapiją (Yvonne van Zaalen, Niderlandai).

Pristatyti skirtingiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimams skirti stendiniai pranešimai.

Paraleliai vyko praktinis seminaras “Fonacijos intervalų modifikavimo programa, MPI-2”, kurio tikslas supažindinti logopedus su nauja mikčiojimo įveikimo metodika. Seminarą vedė J. Ingham (JAV), kuriame dalyvavo 4 Baltijos šalių specialistai. Lietuvos atstovė logopedė dr. Vilma Makauskienė (Logopedinės pagalbos centras).