Dr. Vilma Makauskienė

Logopedė ir psichologė Dr. Vilma Makauskienė – dirba individualiai ir grupėje su mikčiojančiais vaikais, paaugliais bei suaugusiais. Konsultuoja mikčiojančiųjų šeimos narius, pedagogus. Stažavosi North Western (JAV), Eastern Washington (JAV), Alberta (Kanada) universitetuose, M. Palin pagalbos mikčiojantiesiems centre (Londonas), dalyvavo konferencijose Australijoje, Rusijoje, Kroatijoje, Belgijoje, Rusijoje, Graikijoje ir kt. Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių logopedams.  Parengė keletą mokslinių straipsnių, metodinių leidinių, vadovėlį “Sklandaus kalbėjimo sutrikimai”. Aktyviai dalyvauja Lietuvos logopedų asociacijos veikloje.
Specializacija: Logopedinė ir psichologinė pagalba mikčiojantiems vaikams bei suaugusiems.

Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė

Psicholingvistikos mokslų dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė (Vytauto Didžiojo universitetas) teikia pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, turinčiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų, padeda turtinti pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą. Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, parengia individualias užduotis, skirtas įtvirtinti pratybose įgytas žinias. Dalyvauja moksliniuose vaikų kalbos tyrimuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir konferencijose. Yra parengusi daug publikacijų tėvams,  VšĮ „Smalsūs šnekučiai” steigėja.

Ligita Prialgauskienė

Logopedė Ligita Prialgauskienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio,mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, formuojama gramatiškai taisyklinga kalba, mokoma taisyklingai tarti garsus,ugdoma foneminė klausa ir rišlaus pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų. Logopedė parenka individualius pagalbos būdus, darbo metodus, teikia rekomendacijas tėvams.

Kristina Abraitienė

Logopedė Kristina Abraitenė dirba su ikimokyklinio vaikais,turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Teikia pagalbą vaikams, turintiems autizmo spektro bei raidos sutrikimų, kiekvienam vaikui pritaiko individualius pagalbos būdus ir didaktines priemones. Konsultuoja tėvus  dėl tęstinio darbo namuose.

Sandra Rubežienė

Logopedė Sandra Rubežienė dirba su įvairaus amžiaus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio) vaikais. Padeda įveikti kalbos, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo sutrikimus. Dirbant su vaikais siekiama sukurti saugią ir ramią aplinką, plėsti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, tikslinti garsų tarimą ir formuoti rišliosios kalbos įgūdžius. Logopedinės pratybos vyksta žaidybine forma.

Indrė Ilevičienė

Specialioji pedagogė (logopedė) Indrė Ilevičienė teikia pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams, turintiems sakytinės ir rašomosios kalbos sutrikimų, mokymosi sunkumų, padeda sėkmingai pasiruošti mokyklai. Pradinių klasių mokytojos darbo patirtis, specialiosios pedagoginės pagalbos ir edukologijos žinios, leidžia specialistei pasiekti puikių darbo rezultatų ir suteikti šeimos nariams naudingos informacijos apie vaiko gebėjimų ugdymą.

Specializacija: Specialioji pedagoginė pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo sutrikimų, ugdymosi ar mokymosi sunkumų.

Birutė Germanavičiūtė

Logopedė Birutė Germanavičiūtė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedinės pratybos vyksta žaidimo forma, kurių metu lavinamas artikuliacinis aparatas, foneminė klausa, plečiamas žodynas, mokoma taisyklingai tarti garsus, ugdoma gramatiškai taisyklinga klaba, formuojami  rišliojo pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų. Logopedė atlieka išsamų kalbos vertinimą, parenka individualius pagalbos būdus, teikia rekomendacijas tėvams.

Inga Gruzdienė

Logopedė Inga Gruzdienė teikia individualią logopedinę pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, patiriančiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų. Atlieka vaiko kalbos tyrimą, išsamiai įvertina vaiko aktyvų ir pasyvų žodyną, gramatinės kalbos struktūros, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumus.  Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, padeda įtvirtinti pratybose įgytas žinias ir gebėjimus. Aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose, konferencijose ir nuolat tobulina praktines žinias.