Dr. Vilma Makauskienė

Logopedė (ekspertė) ir psichologė Dr. Vilma Makauskienė – dirba individualiai ir grupėje su mikčiojančiais vaikais, paaugliais bei suaugusiais. Konsultuoja mikčiojančiųjų šeimos narius, pedagogus. Stažavosi North Western (JAV), Eastern Washington (JAV), Alberta (Kanada) universitetuose, M. Palin pagalbos mikčiojantiesiems centre (Londonas), dalyvavo konferencijose Australijoje, Rusijoje, Kroatijoje, Belgijoje, Rusijoje, Graikijoje ir kt. Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių logopedams, parengė … Skaityti plačiau »

Daiva Kiškienė

Logopedė (Metodininkė) Daiva Kiškienė padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams įveikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimus. Daiva moko vaikučius taisyklingai tarti garsus, skirti juos žodžiuose, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais bei rišliai ir nuosekliai pasakoti. Logopedė kvalifikuotai įvertina vaikų kalbą ir numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus, teikia rekomendacijas tėvams apie darbą su … Skaityti plačiau »

Eglė Buraitienė

Logopedė (ekspertė) Eglė Buraitienė – dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei pradinių klasių moksleiviais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Kvalifikuotai įvertina vaikų kalbą, pritaiko specialiąsias mokymosi priemones, metodus ir būdus, atitinkančius kiekvieno vaiko individualius poreikius. Konsultuoja vaikų ir moksleivių, turinčių kalbos sutrikimų, tėvelius ir pedagogus. Kuria ir taiko specialiąsias mokymosi priemones. Veda seminarus, rengia ir … Skaityti plačiau »

Jūratė Peikauskienė

Logopedė (Metodininkė) Jūratė Peikauskienė – dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Didelė praktinio darbo patirtis, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir domėjimasis profesijos naujovėmis, leidžia logopedei pasiekti puikių rezultatų ir suteikti šeimos nariams naudingos informacijos apie vaiko kalbinių gebėjimų ugdymą. Specializacija: Logopedinė pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams turintiems įvairių … Skaityti plačiau »

Asta Melienė

Logopedė (Metodininkė) ir psichologė Asta Melienė– dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedė išsiaiškina individualius vaikų kalbos raidos sutrikimus, nustato jų pobūdį, numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus bei metodus, šalina sutrikusias funkcijas, teikia specialiąją konsultacinę pagalbą šeimos nariams. Logopedinių užsiėmimų metu daug dėmesio skiriama tarties tikslinimui, … Skaityti plačiau »

Simona Raibužytė

Logopedė Simona Raibužytė Šiaulių universiteto magistrantė, dirbanti su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimų. Pasirinkta bakalauro darbo tema „Struktūruotas autistiškų vaikų ugdymas: atvejo studija“ atspindi praktinių interesų sritį. Logopedė kryptingai domisi pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Magistro darbo tema „Tėvų konsultavimas teikiant logopedo pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams“ reikšminga tiek … Skaityti plačiau »

Lina Paškevičienė

Logopedė padeda ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams kalbėjimo ir kalbos sutrikimo atvejais. Lavina kalbėjimo procese dalyvaujančių organų judesius, girdimąjį suvokimą, sudaro žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius, turtina pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą. Atlieka kalbėjimo ir kalbos tyrimą bei vertinimą, parenka individualius korekcinio darbo būdus ir metodus. Teikia konsultacijas … Skaityti plačiau »