Daiva Kiškienė

Daiva Kiškienė

Logopedė (Metodininkė) Daiva Kiškienė padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams įveikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimus. Daiva moko vaikučius taisyklingai tarti garsus, skirti juos žodžiuose, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais bei rišliai ir nuosekliai pasakoti. Logopedė kvalifikuotai įvertina vaikų kalbą ir numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus, teikia rekomendacijas tėvams apie darbą su vaikais namuose.
Specializacija: Logopedinė pagalba vaikams turintiems garsų tarimo, kalbos (skurdus žodynas, netaisyklinga gramatinė kalbos sandara, nenuoseklus pasakojimas), rašymo ir skaitymo sutrikimų.