Dr. Vilma Makauskienė

Logopedė ir psichologė Dr. Vilma Makauskienė – dirba individualiai ir grupėje su mikčiojančiais vaikais, paaugliais bei suaugusiais. Konsultuoja mikčiojančiųjų šeimos narius, pedagogus. Stažavosi North Western (JAV), Eastern Washington (JAV), Alberta (Kanada) universitetuose, M. Palin pagalbos mikčiojantiesiems centre (Londonas), dalyvavo konferencijose Australijoje, Rusijoje, Kroatijoje, Belgijoje, Rusijoje, Graikijoje ir kt. Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių logopedams.  Parengė keletą mokslinių straipsnių, metodinių leidinių, vadovėlį “Sklandaus kalbėjimo sutrikimai”. Aktyviai dalyvauja Lietuvos logopedų asociacijos veikloje.
Specializacija: Logopedinė ir psichologinė pagalba mikčiojantiems vaikams bei suaugusiems.

You may also like