Dr. Vilma Makauskienė

Vilma Makauskienė

Logopedė (ekspertė) ir psichologė Dr. Vilma Makauskienė – dirba individualiai ir grupėje su mikčiojančiais vaikais, paaugliais bei suaugusiais. Konsultuoja mikčiojančiųjų šeimos narius, pedagogus. Stažavosi North Western (JAV), Eastern Washington (JAV), Alberta (Kanada) universitetuose, M. Palin pagalbos mikčiojantiesiems centre (Londonas), dalyvavo konferencijose Australijoje, Rusijoje, Kroatijoje, Belgijoje, Rusijoje, Graikijoje ir kt. Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių logopedams, parengė keletą mokslinių straipsnių bei metodinių leidinių, apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją Šiaulių universitete. Aktyviai dalyvauja Lietuvos logopedų ir Tarptautinės kleteringo (greitakalbystės) asociacijos veikloje.
Specializacija: Logopedinė ir psichologinė pagalba mikčiojantiems vaikams bei suaugusiems.