Eglė Buraitienė

Logopedė ekspertė Eglė Buraitienė – dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei pradinių klasių moksleiviais, turinčiais įvairių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Kvalifikuotai įvertina vaikų kalbą, pritaiko specialiąsias mokymosi priemones, metodus ir būdus, atitinkančius kiekvieno vaiko individualius poreikius. Konsultuoja vaikų ir moksleivių, turinčių kalbos sutrikimų, tėvelius ir pedagogus. Kuria ir taiko specialiąsias mokymosi priemones. Veda seminarus, rengia ir skaito pranešimus miesto ir respublikos pedagogams ir logopedams.

Specializacija:  Pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, gramatinės kalbos sandaros, rišliosios kalbos, rašymo, skaitymo sutrikimų, ugdymosi priemonių kūrimas bei jų pritaikymas.

You may also like