Inga Gruzdienė

Logopedė Inga Gruzdienė teikia individualią logopedinę pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, patiriančiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų. Atlieka vaiko kalbos tyrimą, išsamiai įvertina vaiko aktyvų ir pasyvų žodyną, gramatinės kalbos struktūros, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumus.  Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, padeda įtvirtinti pratybose įgytas žinias ir gebėjimus. Aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose, konferencijose ir nuolat tobulina praktines žinias.

You may also like

Leave a comment