Inga Traškevičiūtė

Inga Traškevičiūtė

Logopedė Inga Traškevičiūtė – dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Logopedė siekia visapusiškai įvertinti vaiko kalbinius gebėjimus (tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą), nustatyti sutrikimo pobūdį ir priežastis, teikti išsamias rekomendacijas tėvams. Domisi 2-3 metų vaikų ugdymo ypatumais, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencija ir logopedine pagalba ankstyvame amžiuje, geba sudominti vaikus didaktiniais, kalbos raidą skatinančiais žaidimais.
Specializacija: Logopedinė pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams, vėluojančios kalbos ankstyvame amžiuje skatinimas.