Jolanta Kunigėnienė

Jolanta Kunigėnienė

Dailės pedagogė ir psichologė Jolanta Kunigėnienė veda grupinius dailės užsiėmimus 3 – 4 ir 5 – 7 metų amžiaus vaikams. Pagrindiniai tikslai – ugdyti prigimtinius vaiko gebėjimus ir kūrybiškumą, skatinti eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą. Veikloje taikomi Š. Suzuki, M. Montessori, Valdorfo ugdymo metodų elementai.
Specializacija: Kryptinga dailės veikla keliama vaiko savivertė, mažinamas nerimas ir įtampa, skatinamas dėmesio koncentravimas, lavinami komunikavimo, kalbiniai bei psichomotoriniai ir sensoriniai įgūdžiai, smulkioji ir stambioji motorika, stimuliuojamas individualus vaiko pasaulio pažinimas ir suvokimas bei originalus kūrybinis mąstymas.