Justina Builienė

Logopedė Justina Builienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, ugdoma foneminė klausa, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, mokoma taisyklingai tarti garsus, formuojama gramatiškai taisyklinga kalba ir rišlaus pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų.

Logopedė atlieka išsamų vaiko kalbos vertinimą ir pagal tai parenka individualius pagalbos būdus, darbo metodus, teikia rekomendacijas tėvams dėl tęstinio darbo namuose. Mokymas vyksta žaidybine forma.

 

Specializacija: logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams.

You may also like

Leave a comment