„Kartais aš truputį mikčioju: knyga mikčiojantiems 7…12 metų vaikams“

„Kartais aš truputį mikčioju: knyga mikčiojantiems 7…12 metų vaikams“

Amerikos Mikčiojimo Fondo leidiniai, publikacijos nr. 31. Iš anglų kalbos vertė V. Makauskienė ir V. Ramša.
Knygelės autorius Elco de Geus, pasakoja vaikams apie mikčiojimo priežastis, požymius, pataria kaip elgtis įvairiose situacijose. Pateikiama informacija mikčiojančio vaiko šeimos nariams ir mokytojams.

38 psl.

Kaina 5 LT