Laura Dirsė

Logopedė – metodininkė Laura Dirsė padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams įveikti kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, dirba su mokiniais turinčiais skaitymo, rašymo, fonologinių kalbos sutrikimų. Atsižvelgdama į individualius vaikų gebėjimus ir poreikius parenka žaismingus ir  patrauklius kalbos ugdymo ir mokymo(si) metodus bei būdus,  taiko inovatyvias priemones, kurios ugdymo procesą praturtina, paįvairina, padaro įdomesnį. Teikia konsultacijas tėveliams dėl tęstinio darbo namuose.

Specializacija: Logopedinė pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, gramatinės kalbos sandaros, rišliosios kalbos, rašymo, skaitymo sutrikimų.

You may also like

Leave a comment