Laura Kuliešienė

Logopedė Laura Kantanavičiūtė – Kuliešienė dirba su ankstyvojo (2 – 3 m.), ikimokyklinio (4- 6 m.) ir mokyklinio (7 – 12 m.) amžiaus vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų. Įvertina skaitymo ir rašymo gebėjimus, numato sunkumų įveikimo kryptis.

Logopedė įvertina vaiko kalbinius gebėjimus, nustato sutrikimo pobūdį ir priežastis, numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus bei metodus. Logopedinių užsiėmimų metu daug dėmesio skiria tarties tikslinimui (garsų tarimo), foneminės klausos, garsinės analizės bei sintezės įgūdžių lavinimui, žodyno plėtimui, gramatinės kalbos sandaros tobulinimui bei rišliosios kalbos ugdymui. Tėveliams pageidaujant, rengia rekomendacijas kalbos skatinimui namuose.

Specializacija: Logopedinė pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, gramatinės kalbos sandaros, rišliosios kalbos rašymo, skaitymo, sklandaus kalbėjimo sutrikimų, vėluojančios kalbos ankstyvame amžiuje skatinimas.