Ligita Prialgauskienė

Logopedė Ligita Prialgauskienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio,mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, formuojama gramatiškai taisyklinga kalba, mokoma taisyklingai tarti garsus,ugdoma foneminė klausa ir rišlaus pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų. Logopedė parenka individualius pagalbos būdus, darbo metodus, teikia rekomendacijas tėvams.

You may also like

Leave a comment