Lina Paškevičienė

Logopedė padeda ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams kalbėjimo ir kalbos sutrikimo atvejais. Lavina kalbėjimo procese dalyvaujančių organų judesius, girdimąjį suvokimą, sudaro žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius, turtina pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą.

Atlieka kalbėjimo ir kalbos tyrimą bei vertinimą, parenka individualius korekcinio darbo būdus ir metodus. Teikia konsultacijas bei rengia vaikų tėvams darbo namuose rekomendacijas.

Turi darbo patirties su įvairaus amžiaus vaikais.  Yra susipažinusi su ankstyvojo amžiaus vaikų raidos vertinimo metodikomis, žaidybinėje veikloje skatina ir aktyvina mažų vaikų (iki 3 m.) kalbos supratimą bei gebėjimą kalbėti. Sėkmingai šalina vyresnių vaikų tarimo trūkumus. Šalina ar sušvelnina mokyklinio amžiaus vaikų skaitymo ir rašymo sutrikimus.

Logopedė turi magistro laipsnį bei vyresniojo logopedo kategoriją.

Specializacija: Logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams.