Loto “Ketvirtas netinka”

Žaidimas skirtas 3 – 7 metų, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Žaidimo tikslas – skatinti atpažinti ir įvardinti nupieštą daiktą; mokyti priskirti daiktą grupei, remiantis loginiu ryšiu; mokyti apibendrinančių sąvokų.

You may also like

Leave a comment