Mokyklinio amžiaus vaikų komunikacijos vertinimas

1 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Mokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

  1. KOMUNIKACIJOS FUNKCIJOS
  2. ATSAKAS Į KOMUNIKACIJĄ

KLAUSIMYNO STRUKTŪRA

1

Dėmesio nukreipimas

2

Prašymas

3

Informacijos pateikimas

4

Instrukcijų pateikimas

5

Pasakojimas

6

Humoras

7

Emocijų reiškimas

8

Dėmesio atkreipimas (vaiko)

9

Netiesioginių prašymų supratimas

10

Idiomos

11

Sarkazmas

12

Meta-lingvistinis suvokimas

13

Reakcija į malonią veiklą

14

Derėjimasis

15

Prašymų paaiškinimas

C. SĄVEIKOS IR POKALBIS

D. KONTEKSTO ĮVAIROVĖ

16

Domėjimasis sąveika

17

Sąveikos ir pokalbio palaikymas

18

Nuojauta ir dalijimasis žiniomis

19

Įsitraukimas į pokalbį

20

Pokalbio atnaujinimas (pokalbio klaidų ištaisymas)

21

Sąveikos nutraukimas

22

Asmuo

23

Situacija

24

Laikas

25

Tema

26

Knygos kaip komunikacijos kontekstas

27

Kalbos vartojimas žaidžiant

28

Bendraamžių sąveika

29

Socialinių taisyklių laikymasis

Į lietuvių kalbą vertė: R. Kantanavičiūtė, S. Daniutė, V. Makauskienė, I. Kurmanskienė, S. Raibužytė (LLA)

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

2

PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS

Mokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

1. Dėmesio nukreipimas

a) Į save

A. KOMUNIKACIJOS FUNKCIJOS

Kaip vaikas įprastai atkreipia Jūsų dėmesį, jei Jūs esate užsiėmęs?

b) Į įvykius, objektus, kitus žmones

Kaip vaikas elgiasi, jeigu jis nori kažką Jums parodyti?

2. Prašymas

a) Pagalbos prašymas

Kaip vaikas Jums leistų žinoti, jeigu jam reikėtų pagalbos veikloje?

b) Informacijos prašymas

Jei vaikas mato ar girdi kažką, ko jis nesupranta, pvz., žiūrėdamas televizorių ar vartydamas knygą, kaip jis/ji Jūsų paprašo paaiškinti?

3. Informacijos pateikiamas

Tėvams: Kaip vaikas pasakoja apie mokyklą? Mokytojams: Kaip vaikas pasakoja apie mokyklą?

4. Instrukcijų pateikimas

Kaip vaikas elgiasi, kai nori Jums papasakoti, kaip reikia žaisti žaidimą ar atlikti kitą veiklą?

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Pvz. Bando užmegzti akių kontaktą, tempia už drabužių arba Jus, rodo gestus arba atneša kažką Jums, kreipiasi vardu, nuolat kartoja Jūsų vardą „Mama, mama, mama…“, rėkia, daro kažką, kas yra draudžiama (pradeda mušti(s).

Pvz. Pasisuka ir nukreipia žvilgsnį į tai ir vėl pažvelgia į Jus, rodo į Jus ir vokalizuoja, rodo į tai, sako „pažiūrėk“ ir pradeda pasakoti apie tai, komentuoja garsiai.

Pvz. Vilioja ir rodo į tai, ko jis prašo, prašo pagalbos, bet nepaaiškina problemos, prašo pagalbos ir paaiškina, ko jam reikia, supyksta ir nerimauja neprašydamas pagalbos, pasyviai laukia.

Pvz. Žiūri į Jus gluminančiu žvilgsniu, įkyriai rodo ir sako „kas tai yra?“, užduoda daug klausimų apie tai, ko nesupranta, neklausia.

Pvz. Kažką Jums rodo (vadovėlį); trumpai atsako į tiesioginius klausimus, pateikia tikslią/aiškią informaciją; nepateikia pakankamai informacijos, kuri padėtų Jums suprasti; pasakoja ištęstai (per ilgai).

Pvz. Parodo, kaip atlikti, išsamiai ir aiškiai paaiškina, nenuosekliai paaiškina veiksmų seką ir tikslus.

Į lietuvių kalbą vertė: R. Kantanavičiūtė, S. Daniutė, V. Makauskienė, I. Kurmanskienė, S. Raibužytė (LLA)

3

PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS

Mokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

5. Pasakojimai

Jeigu vaikas Jums pasakoja įvykius ar istorijas, pavyzdžiui, knygos, filmo ar TV siužetą?

Pvz. Bando tai padaryti naudodamas gestus ar pavienius žodžius; bando parodyti kas nutiko veikdamas / vaidindamas; daro tai atsakinėdamas į klausimus; pateikia nuoseklias istorijų versijas; negali identifikuoti įvykių ir personažų Jums, kad suprastumėte; sudarkyta seka.

6. Humoras

Kaip vaikas juokauja?

7. Emocijų raiška

a) Prašymai, pageidavimai

Kaip jūs sužinote, kad vaikas Jūsų kažko tikrai prašo?

b) Liūdesys

Jeigu vaikas yra nusiminęs arba įsižeidęs, kaip Jūs tai sužinote?

Pvz. Išdykauja (slepiasi ir staiga pasirodo); daro linksmas mimikas / skleidžia juokingus garsus; mįslės, žodžių žaidimai, pavyzdžiui, „tuk – tuk“ anekdotai, juokauja, pasakoja anekdotus, kartoja tuos pačius juokus, praleidžia esminius juokingos istorijos elementus arba nesupranta pagrindinės minties.

Pvz. Šypsosi ar juokiasi; apsikabina ar ploja; sako, kaip jis / ji jaučiasi; triukšmauja ir susijaudina, neišreiškia savo emocijų.

Pvz. Atsiriboja ar tampa irzlus; verkia; paaiškina, kaip jis / ji jaučiasi ir kodėl; tampa paniuręs ar susiraukia, todėl Jūs turite paklausti, kas nutiko; mušasi.

8. Dėmesio atkreipimas

Kaip Jūs atkreipiate vaiko dėmesį?

B. ATSAKAS Į KOMUNIKACIJĄ

Pvz. Jį / ją paliečiate; stengiatės užimti tokią padėtį, kad jis / ji galėtų Jus matyti; gestikuliuojate; kreipiatės į vaiką vardu; kalbate garsiau; elgiatės neįprastai, kad vaikas nustebtų.

Į lietuvių kalbą vertė: R. Kantanavičiūtė, S. Daniutė, V. Makauskienė, I. Kurmanskienė, S. Raibužytė (LLA)

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

4

PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS

Mokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

9. Netiesioginių prašymų supratimas

Kaip vaikas reaguoja, jeigu Jūs pasakote kažkokį reikalavimą vaikui, pavyzdžiui, „Ar ne laikas tau išeiti?“, „Ar tu gali nusiplauti rankas?“, „Ar gali padėti išnešti?“?

10. Idiomos / perkeltinės reikšmės žodžiai

Ar Jūs kada nors susidūrėte su sunkumais, kai Jūs naudojate perkeltinės prasmės išsireiškimus, tokius kaip „auksinės rankos“, „varnas gaudo“, „pagavo zuikį“. Kaip jis / ji reaguoja?

11. Ironija / sarkazmas

Kaip vaikas reaguoja į ironiją?

12. Meta-lingvistinis supratimas

Ar vaikas kada nors atkreipia dėmesį, kai žmonės pokalbyje vartoja perkeltinės reikšmės žodžius? Kokius posakius jis komentuoja?

13. Maloni reakcija

Kas vaikui sukelia juoką?

14. Derėjimasis

Kaip vaikas reaguoja, jeigu kitas vaikas neketina daryti to, ką jis norėtų daryti?

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Pvz. Nereaguoja; supranta, ko prašėte ir tinkamai reaguoja; juokauja; supranta Jūsų prašymą pažodžiui ir atsako „taip“ arba „ne“, bet prašymo nevykdo.

Pvz. Ignoruoja; atrodo sumišęs; klausia „ką tai reiškia? „; supranta išsireiškimus pažodžiui.

Pvz. Ignoruoja; atrodo sutrikęs; supranta numanomą prasmę; priima pasakymą pažodžiui / jiems prieštarauja.

Pvz. Kažkas kalba kita kalba; kalba su akcentu; nežinomi žodžiai; ištrauka iš frazės; klausia kodėl taip vadinama / sakoma?

Pvz. Grubūs ir vaizdūs pajuokavimai; juokingų žodžių rimavimas; grubūs žodžiai; žodžių žaismas; juokiasi be aiškios priežasties.

Pvz. Dažniausiai pasireiškia neverbalinė reakcija: pastūmimas, kumštelėjimas; įsitraukia, pradeda aiškintis argumentus, prašo suaugusiųjų, kad padėtų išspręsti situaciją, ieško kompromiso; pasiduoda.

Į lietuvių kalbą vertė: R. Kantanavičiūtė, S. Daniutė, V. Makauskienė, I. Kurmanskienė, S. Raibužytė (LLA)

5

PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS

Mokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

15. Prašymas paaiškinti

Ką vaikas darytų, jeigu Jūs paprašytumėte įvykdyti veiklą, kurios (jis / ji) nesupranta?

C. SĄVEIKOS IR POKALBIS1

16. Domėjimasis sąveika

a) Kaip vaikas bendrauja su kitais vaikais grupėje?

b) Kaip vaikas bendrauja su suaugusiais?

17. Sąveikos ir pokalbio palaikymas

Kaip Jums sekasi kalbėtis su vaiku?

18. Nuojauta ir dalijimasis žiniomis

Jei vaikas pasakoja kažką, ko Jūs nežinote, kaip aiškiai jis geba perteikti informaciją?

Pvz. Bando atlikti užduotį, bet netrukus pasiduoda; prašo kito vaiko pagalbos; prašo paaiškinti ir bando dar kartą; nebando daryti.

Pvz. Siekia likti nuošalyje, kalba su kitais vaikais, klauso ir atsako tik keliems vaikams, elgiasi, lyg nepastebėtų kitų vaikų.

Pvz. Bendrauja tik su gerai pažįstamais suaugusiais, bendrauja tik su kai kuriais suaugusiais žmonėmis, vengia bendrauti su suaugusiais, familiariai ir per daug draugiškai bendrauja su nepažįstamais.

Pvz. Vaikas minimaliai dalyvauja pokalbyje, vaikas bendrauja adekvačiai, vaikas dominuoja, greitai keičia pokalbio temą (pereina nuo vienos prie kitos), pokalbis yra trumpalaikis, jums sunku vienam kitą suprasti.

Pvz. Viską paaiškina aiškiai ir suprantamai, nepateikia pakankamai informacijos, kad Jūs galėtumėte jį suprasti, mano, kad Jūs žinote daugiau, nei yra iš tiesų ir pasakodamas mini nepažįstamus žmones, pasakoja plačiau nei reikia, detaliai aiškina tai, ką Jūs jau žinote.

1 Jei vaikas nekalba, šio skyriaus klausimus galima keisti vietoje „kalbėjimo“ vartojant „sąveika, bendravimas, komunikacija“.

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Į lietuvių kalbą vertė: R. Kantanavičiūtė, S. Daniutė, V. Makauskienė, I. Kurmanskienė, S. Raibužytė (LLA)

6

PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS

Mokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

19. Pokalbio atnaujinimas

Kaip vaikas reaguoja, jei Js kalbatės ir negalite suprasti visko, ką jis/ji sako?

20. Įsitraukimas į pokalbį

Kaip vaikas bando įsiterpti į kitų žmonių pokalbį?

21. Sąveikos nutraukimas

Kaip dažniausiai baigiasi Jūsų ir vaiko pokalbis?

D. KONTEKSTO ĮVAIROVĖ

22. Asmuo

Ar yra žmonių su kuriais vaikas mėgsta leisti laiką ir kalba daugiau, nei su kitais?

Pvz. Mėgina Jums paaiškinti kitais būdais, pvz., parodydamas ar gestikuliuodamas, adekvačiai paaiškina, nusimena ir nesistengia bandyti dar kartą, kartoja tai, ką pasakė, kaltina Jus, kad nesuprantate.

Pvz. Vaikšto aplink tol, kol gali bendrauti, įsiterpia į diskusiją, bando įsiterpti, kai kalba kažkas kitas, bando pakeisti pokalbio temą ir kalbėti apie tai, kas jį/ją domina, nebando dalyvauti pokalbyje.

Pvz. Vaikas tampa išsiblaškęs ir praranda susidomėjimą, pokalbis nutrūksta staiga, baigiasi natūraliai, nėra aišku, kaip reikėtų užbaigti pokalbį.

Pvz. Tėvai, kiti šeimos nariai, auklėtoja ar mokytoja, šeimos draugai, kiti vaikai, vaikas noriai bendrauja su visais.

23. Situacija

Ar galima išskirti situacijas, kuriose vaikas bendrauja daugiausiai?

24. Laikas

Kuriuo dienos metu vaikas labiausiai linkęs bendrauti?

Pvz. Namuose, mokykloje/ darželyje, kalbėdamas telefonu, bendraudamas su draugais, grupėje.

Pvz. Kai prausiasi vonioje, valgydamas, prieš eidamas miegoti, eidamas į mokyklą/darželį, grįždamas iš mokyklos/darželio.

Į lietuvių kalbą vertė: R. Kantanavičiūtė, S. Daniutė, V. Makauskienė, I. Kurmanskienė, S. Raibužytė (LLA)

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

7

PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS

Mokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

25. Tema

a) Apie ką vaikas labiausiai mėgsta kalbėti?

b) Ar vaikas užduoda abstrakčius klausimus, pvz. apie Dievą, mirtį, kaip atsirado pasaulis? Kokios temos jį domina?

26. Knygos, kaip komunikacijos kontekstas

Kaip vaikas reaguoja į knygas?

27. Kalbos vartojimas žaidžiant

Ką vaikas kalba žaisdamas?

28. Sąveika su bendraamžiais

Kaip vaikas elgiasi bendraudamas su kitais vaikais?

29. Socialinių taisyklių laikymasis

Kaip bendravimo metu pasireiškia vaiko supratimas apie mandagų elgesį ir socialinių taisyklių laikymąsi?

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Pvz. Apie „čia ir dabar“ atliekamą veiklą, apie žaislus/žaidimus, šeimos narius/draugus, TV laidas, sportą ir kitus pomėgius, vaikas linkęs kalbėti viena tema.

Pvz. Dievas, mirtis, pasaulio atsiradimas, kas yra teisinga ir neteisinga, karas.

Pvz. Mėgsta vartyti ir žiūrėti knygas kartu su suaugusiais, parodo knygoje nurodytą objektą, mėgsta klausytis pasakų, mėgina trumpai atpasakoti perskaitytą tekstą, nesidomi knygomis, daug skaito ir kalba apie knygas.

Pvz. Dažniausiai vaikas žaisdamas tyli, komentuoja savo veiksmus, kalba keisdamas intonaciją, kuri atitinka skirtingus veikėjus, kuria istorijas, sukuria taisykles ir skatina jų laikytis kitus vaikus.

Pvz. Žaidžia vienas, žaidžia šalia kitų, stebi kitus vaikus, reikalinga suaugusiojo pagalba ir dalyvavimas, siūlo žaidimus ar veiklą, bando dominuoti, mielai įsitraukia į kitų vaikų žaidimą.

Pvz. Kartais sako “prašau”, “ačiū”, mandagiai elgiasi su vyresniais žmonėmis, nesako negražių žodžių netinkamu laiku, pastebi nemandagų kitų žmonių elgesį, neaptarinėja kitų žmonių, kai jie yra šalia.

Į lietuvių kalbą vertė: R. Kantanavičiūtė, S. Daniutė, V. Makauskienė, I. Kurmanskienė, S. Raibužytė (LLA)