Simona Raibužytė

Simona Raibužytė

Logopedė Simona Raibužytė Šiaulių universiteto magistrantė, dirbanti su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimų. Pasirinkta bakalauro darbo tema „Struktūruotas autistiškų vaikų ugdymas: atvejo studija“ atspindi praktinių interesų sritį. Logopedė kryptingai domisi pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Magistro darbo tema „Tėvų konsultavimas teikiant logopedo pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams“ reikšminga tiek moksliniu, tiek praktiniu požiūriais. Logopedinių pratybų metu padeda vaikams išmokti aiškiai, taisyklingai ir sklandžiai kalbėti, tinkamai pasirengti mokyklai, įveikti mokymosi sunkumus, įgyti sėkmingo bendravimo įgūdžių. Konsultuoja šeimos narius, teikia rekomendacijas apie vaikų, mokinių ir suaugusiųjų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymą.
Specializacija: Logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams.
LPC filialas Telšiuose: Turgaus a. 6, 206 kab. (Žemaičių vaistinės II a.), Telšiai
Tel. 8 672 26475
El. paštas: logopedesimona@gmail.com