„Kas čia?!“, „O kodėl?“ – specialiųjų klausimų įsisavinimo raida

 

Kaip vaiko klausti, kad jo žodynas plėstųsi? Kad vaikas suprastų, ko klausiama, ir pats išmoktų tinkamai formuluoti klausimą, kad gautų norimą atsakymą?

Kuo svarbus klausimų supratimas ir vartojimas vaikų kalboje? Tai atskleidžia vaiko kalbinį ir kognityvinį išsivystymą (Kazakovskaja, 2006) – klausimų suvokimą ir produkciją nulemia morfologijos, sintaksės, semantikos ir pragmatikos taisyklės. Vaikai turi išmokti suformuluoti klausimą taip, kad iš pašnekovo išgirstų norimą atsakymą teigia Eglė Krivickaitė-Leišienė, VDU HMF lektorė, VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro mokslo darbuotoja, VšĮ „Smalsūs šnekučiai“ steigėja, MB „Didactica“ specialiojo ugdymo konsultantė

Skaitykite daugiau

 

Ligita Prialgauskienė

Logopedė Ligita Prialgauskienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio,mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, formuojama gramatiškai taisyklinga kalba, mokoma taisyklingai tarti garsus,ugdoma foneminė klausa ir rišlaus pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų. Logopedė parenka individualius pagalbos būdus, darbo metodus, teikia rekomendacijas tėvams.

Kristina Abraitienė

Logopedė Kristina Abraitenė dirba su ikimokyklinio vaikais,turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Teikia pagalbą vaikams, turintiems autizmo spektro bei raidos sutrikimų, kiekvienam vaikui pritaiko individualius pagalbos būdus ir didaktines priemones. Konsultuoja tėvus  dėl tęstinio darbo namuose.

Nauja knyga “Tėvų ir vaiko interakcijos programa mikčiojimui įveikti”

Norime Jums pranešti, kad išleista nauja knyga logopedams, psichologams ir pedagogams, dirbantiems su mikčiojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikais.

 

Knygoje “Tėvų ir vaiko interakcijos programa mikčiojimui įveikti” pristatomas teorinis modelis, kuris leidžia geriau suprasti mikčiojimo atsiradimą lemiančius veiksnius, pateikiama išsami logopedinės pagalbos struktūra, mikčiojančių ikimokyklinio amžiaus vaikų įvertinimo formos, klausimynai ir dalomoji medžiaga tėvams, aptariami įvairūs logopedinės pagalbos būdai.  Didelis dėmesys skiriamas vaiko ir suaugusiųjų sąveikai, kuri padeda skatinti sklandų kalbėjimą.