Ugdymo priemonės „TARIU IR RAŠAU R. Žaidžiu domino ir mokausi“

Ugdymo priemonės „TARIU IR RAŠAU R. Žaidžiu domino ir mokausi“

Tikslas- priebalsio R įtvirtinimas, automatizavimas bei R-L diferenciacija. Taisyklingo priebalsio R vartojimo kalboje įtvirtinimui- knygelėje įsegtas priedas. Tai- keturi DOMINO žaidimai (R žodžio pradžioje, R su priebalsiais žodžių viduje, R daugiaskiemeniuose žodžiuose, R-L diferenciacijai). Žaidimu DOMINO galima naudotis dirbant ne tik su vienu ugdytiniu, bet ir porose bei grupelėse.