Kortelių rinkinys “Pora ne pora”

Kortelių rinkinys “Pora ne pora”

Sudėtis: 40 storo (1,4 mm) kartono kortelių (8,5 x 8,5 cm) su piešinukais
Amžius: 3 – 6 metų vaikai, spec. poreikių vaikai
Tikslas: skatinti vaiką kalbėti, remiantis loginiu ryšiu kurti pasakojimą, supažindinti su antonimiškais ir sinonimiškais žodžių ryšiais.
Kortelėse pavaizduoti gerai vaikams žinomi daiktai ir reiškiniai. Vienoje kortelių pusėje spalvotame fone pateikti piešinukai, kitoje pusėje – baltame fone pateikti tie patys,
bet nespalvoti, juodo kontūro piešinukai. Vieną teminę grupę, kurią sudaro 4 kortelės, sieja ta pati fono spalva. Yra 10 tokių grupių. 4 piešinukai sudaro 2 sinonimiškas poras
(pvz.: lietus ir guminiai aulinukai/saulė ir akiniai nuo saulės), sukeitus korteles sudaromos antonimiškos poros (pvz.: lietus ir akiniai nuo saulės/saulė ir guminiai aulinukai).
Pastarasis kortelių derinys turi humoristinį atspalvį – vaikas pastebi nesuderinamus dalykus, taip yra provokuojamas išsakyti savo mintis, analizuoti, daryti išvadas, kurti pasakojimą.
Išmokus skirstyti spalvotus piešinukus, galima pateikti sudėtingesnį variantą – ieškoti juodo kontūro piešinukų poros, visų kortelių vienodas baltas fonas nebegelbės poruojant korteles.
Taip lavinama vaikų atmintis, pastabumas, sukuriama daugiau darbo su kortelėmis variantų.