Paslaugos

Pagalba vaikams ir suaugusiems, turintiems įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Plačiau

Laimingas ne tas, kuris nepatiria sunkumų, o tas, kuris sugeba juos įveikti

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti logopedo paslaugas vaikams ir suaugusiems turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. Logopedinės pagalbos centre gausu didaktinių žaidimų, įvairių vaikų kalbą lavinančių metodinių priemonių. Siekiame, kad kiekvienas apsilankymas būtų naudingas, skatintų vaiko ar suaugusio asmens motyvaciją mokytis, įveikti kalbos ir bendravimo sunkumus.

Paslaugos


Kalbinių gebėjimų įvertinimas

Vertinama žodyno apimtis, gramatinė kalbos sandara, artikuliacinio aparato, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumai. Šeimos nariams suteikiama išsami informacija apie įvertinimo išvadas bei rekomendacijos apie kalbos ugdymą. Tėvams pageidaujant, kalbinių gebėjimų įvertinimo išvados pateikiamos raštu (lietuvių, anglų kalba).


Individualios logopedinės pratybos

  • Vėluojančios kalbos skatinimas
  • Garsų tarimo mokymas
  • Foneminės klausos lavinimas
  • Žodyno turtinimas
  • Gramatinės kalbos sandaros formavimas
  • Rašymo ir skaitymo sutrikimų įveikimas
  • Pagalba mikčiojantiems vaikams, paaugliams ir suaugusiems
  • Kalbinių gebėjimų grąžinimas (po traumos ar insulto)
  • Balso sutrikimų įveikimas

Tėvų, pedagogų konsultavimas

Atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius, sudaromas individualus vaiko kalbinių gebėjimų ugdymo planas, parengiamos užduotys darbui namuose. Teikiama metodinė pagalba pedagogams apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.


Pamokėlės būsimiems pirmokams

Žaidžiant skatinama vaiko motyvacija mokytis, turtinamas žodynas, lavinamas dėmesys, atmintis, kūrybiškumas. Atliekamos įvairios piešimo, lipdymo užduotys, lavinama smulkioji motorika, ranka ruošiama rašymui. Vaikučiai mokosi pažinti raides, skaičius, rašyti ir skaityti.


Seminarai tėvams ir specialistams

Siekiame dalintis sukaupta praktinio darbo patirtimi, vedame seminarus apie vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymą, pedagogams ir specialistams.

Bendradarbiaujame su Lietuvos logopedų asociacija, Vytauto Didžiojo universiteto specialiosios pedagoginės pagalbos logopedijos studijų programos ir lituanistikos katedros mokslininkais, švietimo bei sveikatos priežiūros įstaigose dirbančiais logopedais, specialiaisiais pedagogais.

Registracija el. paštu: [email protected]

Specialistai