Justina Builienė

Logopedė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Pratybų metu mokoma taisyklingai tarti garsus, lavinama foneminė klausa, garsinė analizė, plečiamas žodynas, tikslinama kalbos gramatinė sandara, lavinami pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų. Pamokėlės vyksta žaidybine forma, atsižvelgiama į kiekvieno vaiko asmeninius gebėjimus ir poreikius.