Dr. Vilma Makauskienė

Logopedė ir psichologė, soc. mokslų dr. Vilma Makauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas) – dirba individualiai ir grupėje su mikčiojančiais vaikais, paaugliais bei suaugusiais, konsultuoja mikčiojančiųjų šeimos narius, pedagogus. Įgijo Europos sklandaus kalbėjimo specialistų klinikinę klasifikaciją (ECSF). Stažavosi North Western (JAV), Eastern Washington (JAV), Alberta (Kanada) universitetuose, M. Palin pagalbos mikčiojantiesiems centre (Londonas), dalyvavo konferencijose Naujoje Zelandijoje, Australijoje, Belgijoje, ir kt. Šalyse. Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių logopedams.  Parengė mokslinių straipsnių, metodinių leidinių, vadovėlius logopedams: „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“, “Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika”.
Specializacija: Logopedinė ir psichologinė pagalba mikčiojantiems vaikams bei suaugusiems.