Parama

Mūsų rekvizitai:

VšĮ Logopedinės pagalbos centras
Įmonės kodas 302660937
Sąskaita Nordea banke
LT652140030002589347

Kas gali skirti 2 proc. pajamų mokesčio paramai?

Šia teise gali pasinaudoti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie Lietuvoje nuo savo pajamų moka gyventojų pajamų mokestį (pavyzdžiui, dirbantys pagal darbo sutartį, dirbantys savarankiškai, gaunantys apmokestinamųjų pajamų iš turto pardavimo ir kt.).

Kam gyventojas gali suteikti 2 proc. pajamų mokesčio paramą?

Paramą galima suteikti Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, viešosioms įstaigoms, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, kurie turi teisę gauti paramą.

Ką privalo atlikti gyventojas, norintis 2 proc. pajamų mokesčio skirti paramai ?

Gyventojas, nusprendęs suteikti paramą, turi pats apsispręsti, kam jis nori ją suteikti ir užpildyti bei pateikti savo gyvenamosios vietos Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą FR0512. Prašymas FR0512 už 2012 metus turi būti pateiktas iki 2013-05-02.

Kokiu būdu galima pateikti prašymą dėl 2 proc. skyrimo?

FR0512 prašymą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai įteikti Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui, atsiųsti paštu.

Kur gauti prašymo FR0512 blanką?

Prašymo FR0512 elektroninė forma (skirta pildyti kompiuteriu) skelbiama internete adresu: http://deklaravimas.vmi.lt (skyrelis “Dokumentų formos”). Prašymo popierinius blankus nemokamai išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija.

Ar turi įtakos 2 proc. paramos teikimui tai, kiek gyventojas moka pajamų mokesčio?

Taip. Parama gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu prašyme skirti 2 proc. pajamų mokesčio paramai nurodyta pajamų mokesčio dalis sudarys ne mažiau nei 10 Lt nuo praėjusių kalendorinių metų pajamų mokesčio (atmetus gyventojo susigrąžintą pajamų mokesčio sumą, jei susigrąžina).

Taip pat 2 proc. skyrimui, pajamų deklaravimui, mokesčių apskaičiavimui ir sumokėjimui reikalingą informaciją, mokesčių paaiškinimus ir komentarus galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacinės medžiagos duomenų bazėje adresu:http://www.vmi.lt

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį galite rasti paspaudę čia.

Mūsų remėjai:

Knygos.lt