Garso P mokymas

Informacija tėvams Garsų tarimo mokymas vyksta tam tikru nuoseklumu. Iš pradžių vaikas mokomas taisyklingai ištarti atskirą garsą, vėliau garsas įtvirtinamas skiemenyse, žodžiuose ir sakiniuose. Paskutinis etapas – įtvirtinti garsą kasdienėje…

Justina Builienė

Logopedė Justina Builienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, ugdoma foneminė klausa, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, mokoma taisyklingai…

1 2 4