Dr. Vilma Makauskienė

Logopedė ir psichologė Dr. Vilma Makauskienė – dirba individualiai ir grupėje su mikčiojančiais vaikais, paaugliais bei suaugusiais. Konsultuoja mikčiojančiųjų šeimos narius, pedagogus. Stažavosi North Western (JAV), Eastern Washington (JAV), Alberta (Kanada) universitetuose,…

Eglė Buraitienė

Logopedė ekspertė Eglė Buraitienė – dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei pradinių klasių moksleiviais, turinčiais įvairių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Kvalifikuotai įvertina vaikų kalbą, pritaiko specialiąsias mokymosi priemones, metodus ir būdus, atitinkančius…

Jūratė Peikauskienė

Logopedė (Metodininkė) Jūratė Peikauskienė – dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Didelė praktinio darbo patirtis, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir domėjimasis profesijos naujovėmis,…

Inga Gruzdienė

Logopedė Inga Gruzdienė teikia individualią logopedinę pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, patiriančiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų. Atlieka vaiko kalbos tyrimą, išsamiai įvertina…

Lina Paškevičienė

Logopedė – metodininkė Lina Paškevičienė padeda ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Lavina artikuliacinio aparato judesius, girdimąjį suvokimą, sudaro žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius, turtina…

Laura Dirsė

Logopedė – metodininkė Laura Dirsė padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams įveikti kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, dirba su mokiniais turinčiais skaitymo, rašymo, fonologinių kalbos sutrikimų. Atsižvelgdama į individualius vaikų gebėjimus ir poreikius…

Kristina Mikšienė

Logopedė Kristina Mikšienė dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vaikais, turinčiais autizmo spektro bei kompleksinių sutrikimų. Teikia pagalbą pradinių klasių moksleiviams, turintiems rašymo ir skaitymo…

Justina Builienė

Logopedė Justina Builienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, ugdoma foneminė klausa, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, mokoma taisyklingai…

Dr. Eglė Krivickaite-Leišienė

Psicholingvistikos mokslų dr. Eglė Krivickaite-Leišienė (Vytauto Didžiojo universitetas) teikia pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, turinčiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų, padeda turtinti pasyvų ir aktyvų žodyną,…