logopedines pagalbos centras

Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė

Psicholingvistikos mokslų dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė (Vytauto Didžiojo universitetas) teikia pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, turinčiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų, padeda turtinti pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą. Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, parengia individualias užduotis, skirtas įtvirtinti pratybose įgytas žinias. Dalyvauja moksliniuose vaikų kalbos tyrimuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir konferencijose. Yra parengusi daug publikacijų tėvams,  VšĮ „Smalsūs šnekučiai” steigėja.

Ligita Prialgauskienė

Logopedė Ligita Prialgauskienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio,mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, formuojama gramatiškai taisyklinga kalba, mokoma taisyklingai tarti garsus,ugdoma foneminė klausa ir rišlaus pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų. Logopedė parenka individualius pagalbos būdus, darbo metodus, teikia rekomendacijas tėvams.

Kristina Abraitienė

Logopedė Kristina Abraitenė dirba su ikimokyklinio vaikais,turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Teikia pagalbą vaikams, turintiems autizmo spektro bei raidos sutrikimų, kiekvienam vaikui pritaiko individualius pagalbos būdus ir didaktines priemones. Konsultuoja tėvus  dėl tęstinio darbo namuose.