Ketverių-aštuonerių metų vaikų garsų ir jų junginių tarimas žodžiuose. Metodiniai patarimai

 

Šios garsų ir jų junginių tarimo rekomendacijos ketverių-aštuonerių metų vaikams parengtos remiantis E. Krivickaitės disertacijos

„Vaikų kalbos fonotaktikos raida“ (2016 m.) eksperimentinio tyrimo, kurį sudarė 480 vaikų kalbos duomenys, rezultatais.

 

Parsisiųsti publikaciją