Logopedo profesijos diena. Kada logopedas gali padėti?

Kovo 6 d. Europoje yra minima logopedo profesijos diena. Europos logopedų asociacija (CPLOL), vienijanti daugelio šalių specialistų organizacijas, 2004 metais priėmė nutarimą minėti logopedo profesijos dieną. Pagrindinis logopedo dienos tikslas yra suteikti visuomenei daugiau žinių apie įvairius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, jų įveikimo galimybes bei padėtų laiku atpažinti kalbėjimo ir kalbos problemas.
Lietuvos logopedų asociacija nuo 2010 metų tapo Europos logopedų organizacijos nare. Dalyvavimas daugelį Europos šalių vienijančioje organizacijoje suteikia galimybę dalintis informacija, įgyti naujų žinių ir užtikrinti aukštesnę paslaugų asmenims turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų kokybę.
Kiekvienais metais yra skelbiama tema, kuriai skiriamas didžiausias specialistų dėmesys, organizuojamos konferencijos ir seminarai. Šių metų tema yra rijimo sutrikimai. Temą lydi šūkis: „Valgyk ir gerk saugiai: mėgaukis gyvenimu!“. Maitinimosi, gėrimo ir rijimo sunkumus, kuriuos logopedai įvardija disfagijos sąvoka, gali patirti įvairaus amžiaus asmenys. Maitinimosi ir rijimo sunkumai gali pasireikšti dėl įvairių raidos sutrikimų, judėjimo negalių, smegenų traumos, insulto, demencijos ar onkologinių ligų. Disfagija gali nulemti netinkamą mitybą, dehidrataciją, kvėpavimo takų infekcijas bei sutrikdyti asmens psichloginę savijautą. Pasireiškus tokiems sunkumams, labai svarbu laiku kreiptis pagalbos į specialistus – logopedą, gydytoją ar dietologą. Logopedams ir kitiems specialistams, besidomintiems rijimo sutrikimų tema, Lietuvos logopedų asociacija spalio mėnesį planuoja organizuoti tarptautinį seminarą. Tikimasi, kad ypatingas dėmesys Lietuvoje ir Europoje skiriamas disfagijos temai, sudarys prielaidas šalies logopedams plėtoti profesines kompetencijas šioje srityje.
Dažnai manoma, kad logopedas yra specialistas dirbantis su netaisyklingai kalbančiais vaikais, tačiau priklausomai nuo sutrikimo pobūdžio, logopedai gali padėti įveikti ar sušvelninti kalbos sutrikimus tiek ankstyvoje vaikystėje, tiek sulaukus senyvo amžiaus. Ikimokykliniame amžiuje dažniausia problema yra vėluojanti kalbos raida ir netaisyklingas garsų tarimas. Neretai tėveliai linkę laukti, kol vaikas „išaugs“ ir pradės aiškiai kalbėti. Kai kuriais atvejais, vaiko kalba formuojasi „šuoliais“ ir iki 2–2,5 m. mažai žodžių tariantis vaikas pradeda kalbėti sakiniais, tačiau taip nutinka ne visada ir todėl rekomenduojama, kad vaiko kalbos suvokimą ir žodyną įvertintų specialistas, atsižvelgdamas į galimus sutrikimo rizikos veiksnius.
Mokykliniame amžiuje, ypač tais atvejais, kai vaiko kalbos raida vyko pavėluotai, susiduriama su skaitymo ir rašymo sunkumais. Vaikams sunku skirti panašiai skambančius garsus (pvz., i-y, u-ū, e-ė ir pan.), rašydami diktuojamus žodžius jie sukeičia vietomis raides, jas praleidžia, sunkiai įsisavina ir taiko gramatikos taisykles. Taip pat pasireiškia lėtas skaitymo tempas, teksto suvokimo sunkumai. Vyresniame amžiuje, patyrus insultą ar galvos smegenų traumą, gali būti prarandamas gebėjimas suvokti aplinkinių kalbą ar taisyklingai tarti žodžius.
Kita kalbėjimo problema, kuri būdinga 5% vaikų ir 1% suaugusiųjų yra mikčiojimas, dažnai sukeliantis didelį emocinį diskomfortą, sunkesniais atvejais – kalbėjimo baimę ir bendravimo vengimą. Logopedo paslaugos yra teikiamos sveikatos priežiūros irikimokyklinėse įstaigose, mokyklose bei privačiuose logopediniuose kabinetuose.
Minint logopedo profesijos dieną yra siekiama atkreipti visuomenės, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių asmenų, jų šeimos narių ir specialistų (šeimos gydytojų, pedagogų) dėmesį į aktualias problemas ir siekti kvalifikuotos pagalbos bei formuoti prevencijos strategijas. Profesinės dienos proga Lietuvos logopedų asociacija, bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetu, šių metų kovo 3 d. Šiauliuose organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Logopedų / logoterapeutų profesinės veiklos aktualijos“, kurioje siekiama sutelkti švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose dirbančius logopedus ir logoterapeutus, skatinant juos pasidalyti praktikos aktualijomis, sėkminga patirtimi ir iššūkiais, profesiniais interesais. Šiame renginyje vyks pirmieji Metų logopedo apdovanojimai.
Dr. Vilma Makauskienė, Logopedinės pagalbos centras
Dr. Daiva Kairienė, Lietuvos logpedų asociacija
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/bendros-naujienos/logopedo-profesijos-diena-kada-logopedas-gali-padeti/23544