Dalijimasis patirtimi: logopedės Raman Kaur vizitas Lietuvoje

Spalio 4 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje svečiavosi Raman Kaur iš Birmingemo, Jungtinės Karalystės. Ji yra logopedė ir Nacionalinės sveikatos tarnybos paslaugų koordinatore, bendradarbiaujanti su švietimo įstaigomis ir specialistų komandomis.

Vizito metu vyko susitikimai su Švietimo akademijos administracija, specialiosios pedagogikos programos dėstytojais ir socialiniais partneriais iš Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos bei Kauno Kovo 11-osios gimnazijos. Pasidalinta patirtimi, kaip Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje organizuojama pagalba ugdymo įstaigoms ir vaikams, turintiems įvairių poreikių ir negalios formų.

Taip pat susitarta dėl Vytauto Didžiojo universiteto specialiosios pedagogikos ir logopedijos studentų praktikos organizavimo Birmingemo įstaigose, kurios teikia paslaugas Nacionalinės sveikatos tarnybos vardu. Diskutuota apie galimus ateities bendradarbiavimo projektus.

Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studentai dalyvavo Raman Kaur paskaitoje, kurioje buvo pristatytas Jungtinės Karalystės taikomas subalansuotos sistemos modelis, skirtas užtikrinti sėkmingą įvairių poreikių vaikų įtraukimą į ugdymą ir specialistų kompetencijų plėtrą bei galimybes tobulėti savo karjeroje.

Svarbiausi pažymėti aspektai:

  1. HOLISTINIS POŽIŪRIS: Į vaiko situaciją ir visų pagalbos specialistų veiksmų derinimas ir bendradarbiavimas tarpdisciplininėje komandoje. Dažniausiai vaiko poreikiai yra sudėtingi ir nesusiję tik su vienu sutrikimu, todėl būtina tęsti kompleksinius sprendimus.
  2. ĮTRAUKTIS: Pagalba vaikui ir šeimai turi būti teikiama jo įprastoje ir natūralioje aplinkoje. Net jei specialistas nėra švietimo įstaigos darbuotojas, jis teikia pagalbą tiesioginėje ugdymo aplinkoje, kurioje vaikas mokosi. Tai padeda integruoti logopedo ir kitų specialistų paslaugas į kasdienę vaiko mokymosi aplinką.
  3. GENERALIST-SPECIALIST: Specialistas turi turėti platų pagrindinių, tarpdisciplininių žinių ir įgūdžių spektrą, prieš specializuojantis tam tikroje srityje. Tai užtikrina profesionalų gebėjimą dirbti su įvairiais vaikais ir situacijomis prieš gilinantis į specifines sritis.

Šie principai yra taikomi ir Vytauto Didžiojo universiteto specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijose, kurios puikiai paruošia būsimus specialistus šioje srityje.