Apie dailės studiją

DAILĖS STUDIJOS TIKSLAI
• Pagrindinis tikslas – ugdyti vaiko prigimtinius gebėjimus, o svarbiausiai – kūrybiškumą.Kūrybiškumas
leidžia priimti nepriklausomus, savarankiškus, originalius sprendimus ir kūrybiškai juos įgyvendinti.
• Vienas pagrindinių tikslų – skatinti vaiką eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir
būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą. Minties kūrybiškumo rodiklis – eksperimentavimas –
ugdo drąsą, ryžtą, naujų taisyklių kūrimą, pasitikėjimą savo pačių jėgomis.
DAILĖS STUDIJOJE
• Taikomi dailės terapijos metodai. Dailės terapija – meno terapijos kryptis, kur dailė taikoma, kaip
pirminis komunikavimo būdas. Vaikas skatinamas naudotis kūryba kaip emociniu išlydžiu, išsivaduoti
nuo įtampų, tapti paslankiu bei laisvu, lengvai prisitaikyti ir gerai jaustis naujoje situacijoje, nepatiriant
nesėkmių.

Nesiorientuojame į konkretų rezultatą, bet į teigiamas emocijas keliantį, įgūdžius lavinantį kūrybinį procesą. Kūrybinio proceso išgyvenimas, eksperimentavimas formomis, spalvomis, atradimų džiaugsmas kelia vaiko savivertę, skatina dėmesio koncentravimą, originalų kūrybinį mąstymą, lavina psichomatorinius ir sensorinius įgūdžius, smulkiąją ir stambiąją motoriką, akių – rankų koordinaciją, kalbinius įgūdžius, stimuliuoja pasaulio pažinimą ir suvokimą. Piešimas, tapyba, lipdymas – viena iš ankstyvųjų bendravimo ir mąstymo formų šalia žaidimų ir kalbos.
UGDYMO DAILE TURINYS

Dailės studijos programa orientuota į savęs ir pasaulio pažinimą, teigiamų emocijų patyrimą ir jų išraiškos galimybę kuriant, taip pat savo lavėjančių gebėjimų, įvairių dailės raiškos būdų ir priemonių pažinimą. Vaikai išbando spalvotų pieštukų, vaškinių, aliejinių kreidelių, pastelės, akvarelės, guašo galimybes, susipažįsta su akvarelinias ir tapybinias teptukais, eksperimentuoja piešdami spalvotais lašeliais, tapydami pirštais, o taip pat netradiciniais būdais ir priemonėmis, tarpusavyje derindami skirtingas dailės raiškos galimybes. Kurdami vaikai sužino ir suvokia terminus ,,tapyba”, ,,paveikslas”, ,,paroda”, ,,skulptūra” ir kt. reikšmes, susipažįsta su spalvotyra, ugdosi pagarbą ir toleranciją kitokiai draugų kūrybai.
DAILĖS PEDAGOGO VAIDMUO
• Dailės pedagogas siūlo kūrybos kryptį, palaiko vaiko kūrybinę iniciatyvą ir kilusias idėjas, sudaro sąlygas eksperimentuoti, skatina stebėti ir atrasti, o taip pat padeda įgyvendinti kūrybinį sumanymą.
TĖVŲ VAIDMUO
• Tėvai – pasyvūs kūrybinio proceso stebėtojai, visada esantys šalia, palaikantys vaiko idėjas, leidžiantys jam laisvai savarankiškai veikti, nekritikuojantys, tolerantiški, dėmesingi vaiko kūrybai, dailės raiškai, teigiamai vertinantys jo pastangas, padedantys formuotis iniciatyviai, savimi pasitikinčiai, kūrybingai asmenybei.
Parengė DAILĖS STUDIJOS vadovė dailės pedagogė, psichologė Jolanta Kunigėnienė