Mokymai “Įrodymais grindžiama logopedinė pagalba” Bulgarijoje

Vilma Makauskienė, Daiva Kiškienė, Inga Traškevičiūtė, Alma Luneckienė Š. m. rugpjūčio 20-29 dienomis Botevgrado mieste, Bulgarijoje, vyko mokymai logopedams Įrodymais grindžiama logopedinė pagalba. Kursus organizavo Bulgarijos logopedų asociacijos narė, logopedė ir psichologė Marija Peeva bei Jaunimo organizacijos vice prezidentas Yonko Dodev. Organizatorių iniciatyva buvo parengtas projektas „Let‘s giev a helping hand“, kurį finansavo Europos Aktyvaus jaunimo programa. Kursuose dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos ir Kipro logopedai. Kiekvieną šalį atstovavo keturi specialistai dirbantys švietimo, sveikatos priežiūros institucijose su vaikais ir suaugusiais turinčiais kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bei universitetų dėstytojai.
Paskaitas apie Įrodymais grindžiamos praktikos principų taikymą praktiniame logopedų darbe dėstė Dr. Hanneke Kalf (Radboud Universiteto Medicinos centras, Nijmegen, Olandija) ir Dr., prof. Ellen Gerrits (Utrechto Universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Olandija). H. Kalf skaito paskaitas studentams, atlieka mokslinius tyrimus ir dirba su asmenimis turinčiais neurologinio pobūdžio kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (pvz. asmenys patyrę insultą, sergantys Parkinsono liga, po kaklo-galvos onkologinių operacijų). E. Gerrits mokslinio bei praktinio darbo sritis – vaikų su kohliariniais implantais kalbos raida, vėluojanti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida ir disleksija. Dėstytojos parengė išsamų kursą apie įrodymais grindžiamos logopedinės praktikos principus ir jų taikymą kasdieniniame darbe, pateikė daug pavyzdžių iš savo darbo praktikos bei su nagrinėjama tema susijusių mokslinių straipsnių.
Pirmoji kursų diena buvo skirta dalyvių susipažinimui ir įžanginiam dėstytojų pranešimui. Kiekvieno šalies atstovai buvo iš anksto paprašyti parengti 30 min. trukmės pranešimą apie logopedinės pagalbos teikimą šalyje bei įrodymais grindžiamos praktikos principų taikymą logopediniame darbe. Kursuose dalyvavusių šalių atstovai supažindino su logopedų rengimo universitetuose programomis, aptarė logopedinės pagalbos organizavimo ypatumus bei trūkumus. Bendra Rytų Europos šalyse dirbančių logopedų problema – kiekybinių standartizuotų metodikų, kalbos vertinimo testų stoka, kurie padėtų tiksliau vertinti savo darbo efektyvumą ir klientų problemos sudėtingumą bei pažangą.

Programos dalyviai

Lietuvos atstovės: Daiva, Alma, Inga ir Vilma

Įrodymais grindžiamos logopedinės praktikos Lietuvoje pristatymas

Kursų dėstytojos H. Kalf ir E. Gerrits

Apsilankymas privačiame logopedinės pagalbos centre „Pumpelina“

Vizito į Sofiją akimirkos