Garso K mokymas

Informacija tėvams
Garsų tarimo mokymas vyksta tam tikru nuoseklumu. Iš pradžių vaikas mokomas taisyklingai ištarti atskirą garsą, vėliau garsas įtvirtinamas skiemenyse, žodžiuose ir sakiniuose. Paskutinis etapas – įtvirtinti garsą kasdienėje kalboje ir išmokyti jį atskirti nuo panašiai skambančių garsų. Svarbu lavinti ir foneminę vaiko klausą, t. y. gebėjimą išgirsti nurodytą garsą skiemenyse, žodžiuose ir sakiniuose.PDF: Garso K mokymas
Garso K tarimas
Tariant kietąjį priebalsį k, lūpos pasyvios, burna truputį pravira, liežuvis stataus kalnelio formos. Užpakalinė liežuvio nugarėlės dalis prispaudžiama prie minkštojo gomurio priešakinio pakraščio ir susidaro uždaruma, kurią išsprogdina oras atėjęs iš plaučių. Tariant minkštąjį priebalsį k’, liežuvio nugarėlės vidurinė dalis prisispaudžia prie kietojo gomurio ir sudaro su juo uždarumą. Liežuvio galiukas pasistumia į priekį ir liečia apatinius dantis. Tariant kietąjį ir minkštąjį garsus g, g’, artikuliacija ta pati, kaip tariant k, k’, tik virpa balso stygos ir girdisi kiek silpnesnis sprogimas.
Iškišamas ilgas liežuvis ir įtraukiamas giliai į burnos ertmę.
Liežuvio galiuką įrėmus į dantis, jo šaknis pakeliama prie kietojo gomurio.
Kvėpuojama pro nosį, plačiai išsižiojus (tuo metu liežuvio nugarėlė būna kaip tik garsų k, g vietoje).
Kai vaikas išmoksta taisyklingai ištarti garsą k, pereiname prie jo mokymo skiemenyse.
Parengiamieji pratimai
1.
2.
3.
4.
Tariant skiemenis ta ta ta ta zondu ar pirštu liežuvis stumiamas tolyn, prie minkštojo gomurio. Iš pradžių pasigirsta tia tia tia, dar toliau stumiant – kia kia kia ir pagaliau – ka ka ka.
 ka ko ku kū
 aka oko uku ūkū  ke kė ki ky
 kai kau kuo kui
 ak ok uk yk  ek ėk ik uok  ek-ėk ik-yk  ak-ok uk-uok
Garso K įtvirtinimas skiemenyse
 ko kū ka ku
 oko ūkū aka uku  ki kė ke ky
 ke kie kiau kiuo
Jei vaikas lengvai ištaria garsą s skiemenyse, pereikite prie žodžių mokymosi. Pabrėžkite tariamą garsą k, stebėkite liežuvio padėtį. Paaiškinkite nežinomų žodžių reikšmes.
Ko- Koja, koks, košė, kotas, kopia, kovas, kojinė, kopėčios, kankorėžis, kolona, kometa, komanda, kopūstas, rankovė, dėkoja, linko, vilko,
 ak uk ok yk  ek ik ėk uok  ek-ėk, ik-yk  uk-ūk ok-uok
Garso K įtvirtinimas žodžiuose
Ka-
Kabo, kala, kaminas, kalvis, kalnas, karvė, kalba, kava, kakava, kabina, kaladė, kačiukas, kapitonas, morka, ranka, lanka, tvarka, muzikantas, šarka, laka, renka, seka šneka, vokas, sakalas, juokas, baravykas, pasaka, ridikas…
slinko, šukos, sukosi…
1

 

Ku-, kū-
Kubas, kuria, kurkia, kurmis, kulnas, kurapka, kuprinė, kulka, kultūra, vaikučiai, šakutė, kūnas, kūrė, lakūnas, Jokūbas, sukūlė…
Kai-
Kuo- Ak- Ek-, ėk-
Kia- Ki-
Kio-, kiu-
Kiau-
Kaimas, kailis, kaina, kaip, keičia, kairė, kaimynas, vaikai, vilkai, anūkai, berniukai…
Kaulas, kaupia, kaukia, kauburys, pakaustė, sakau…
Kuolas, kuodas, kukuoja, kuokštas, kuosa, šukuoja, burkuoja…
Kuinas, pirmokui, mažiukui, paskui, kuičia…
Aklas aktorius, akmuo, aktyvus, aksomas, akrobatas, naktis, nakvoja…
Šok, galvok, kartok, dainuok, važiuok, paduok…
Ekranas, sekmadienis, sėkla, lėktuvas…
Lekia, laukia, rėkia, šaukia, peikia, verkia, plaukia…
Kėlė, kėdė, varškė, lenkė, riekė, draskė, šakės, šukės, juokėsi…
Kinas, kibiras, kibo, kibiras, kiškis, kilpa, kinko, kirvis, kilimas, kirpykla, vaikinas, laukinis, pakinkė, susikibo, meškinas, šokis, raudonikis…
Kyla, kyšulys, lokys, lankytojas…
Kokio, lokio, sukioja, rankioja, kiurkso, kiškiukai…
Kiaunė, kiauras, kiaulė, kiaušinis, verkiau, juokiausi…
Kau-
Kui-
Ok-, uok-
Yk-
Mokykla, lesykla, skaitykla…
Minkštojo K’ įtvirtinimas žodžiuose
Ke-
Kepa, kelia, kelias, kepalas, kepina, kelnės, kefyras, keleivis, kelionė, kepurė, kepėjos, kengūra, kempinė, zuikelis, miškelis, riekelė, iškepė…
Kė-
Ky-
Kei-, kie-
Keitė, keistas, juokeisi, kiemas, kietas, kielė, kieno, kiekvienas, kiškiena, penkiese…
Garso K įtvirtinimas sakiniuose
Miške radome kelmučių. Kęstutis lekia į kiną.
Mama iškepė varškėčių. Šeimininkė pjausto ridikėlius. Prie keptų bulvių tinka kefyras. Roma pasiuvo meškiukui kelnes. Zuikis nori morkų.
Sesutė lanko šokių būrelį.
Zuikiai pasislėpė tarp tankių šakų.
Sibiro miškuose gyvena lokiai.
Vakare senelė paseks pasakėlę.
Laišką įkišau į voką.
Meška, barsukas ir vilkas yra miško žvėrys.
Kaimynė rauna morkas.
Per mišką slenka alkanas vilkas Kazytė šukuojasi plaukus.
Senelis seka anūkui pasaką.
Dėdė Jokūbas – puikus lakūnas. Vincukas lanko mokyklą.
Katinas įslinko į kamarą.
Pilnas miškas baravykų.
Į karnavalą einame su kaukėmis. Katė laka pieną.
Bijosi kaip kurmis kelio.
Voverė šokuoja nuo šakos ant šakos. Mano brolis puikiai mokosi.
2
Katytė
– Kur buvai, katele? – Kamarėlėj.
– Ką veikei?
– Pienelį lakiau.
– Ar man palikai?
– Palikau,
Kai šokau pro langelį, Išliejau pienelį.
– A škac, a škac, a škac !
Lietuvių liaudies tautosaka
Greitakalbės
Kalvis Kalvaitis kala kalvėj kaltą ant priekalo.
Ku kū! Ku kū! Ku kū! Ku kū! Tarp kieliukų, Kikiliukų…
Ku kū kukt! Ku kū kukt! Kam kukuot, Kam lizdą sukt.
Garso K įtvirtinimas eilėraščiuose
Parengta pagal:
Andrijanova A., Vilkienė S. Garsų tarimas. Kaunas (1990)
© Eglė Buraitienė 2013