Garso G mokymas

Informacija tėvams
Garsų tarimo mokymas vyksta tam tikru nuoseklumu. Iš pradžių vaikas mokomas taisyklingai ištarti atskirą garsą, vėliau garsas įtvirtinamas skiemenyse, žodžiuose ir sakiniuose. Paskutinis etapas – įtvirtinti garsą kasdienėje kalboje ir išmokyti jį atskirti nuo panašiai skambančių garsų. Svarbu lavinti ir foneminę vaiko klausą, t. y. gebėjimą išgirsti nurodytą garsą skiemenyse, žodžiuose ir sakiniuose.

PDF: Garso G mokymas
Garso G tarimas
Tariant kietąjį priebalsį g, lūpos pasyvios, burna truputį pravira, liežuvis stataus kalnelio formos. Užpakalinė liežuvio nugarėlės dalis prispaudžiama prie minkštojo gomurio priešakinio pakraščio ir susidaro uždaruma, kurią išsprogdina oras atėjęs iš plaučių. Virpa balso stygos. Tariant minkštąjį priebalsį g’, liežuvio nugarėlės vidurinė dalis prisispaudžia prie kietojo gomurio ir sudaro su juo uždarumą. Liežuvio galiukas pasistumia į priekį ir liečia apatinius dantis.
1. Iškišamas ilgas liežuvis ir įtraukiamas giliai į burnos ertmę.
2. Liežuvio galiuką įrėmus į dantis, jo šaknis pakeliama prie kietojo gomurio.
3. Kvėpuojama pro nosį, plačiai išsižiojus (tuo metu liežuvio nugarėlė būna kaip tik garsų k, g vietoje).
4. Kai vaikas išmoksta taisyklingai ištarti garsą k, pereiname prie jo mokymo skiemenyse.
 ga go gu gū
 gai gau guo gui
 aga ogo ugu ūgū
 go guo gu gū
 guo gu gai gau
Jei vaikas lengvai ištaria garsą k skiemenyse, pereikite prie žodžių mokymosi. Pabrėžkite tariamą garsą g, stebėkite liežuvio padėtį. Paaiškinkite nežinomų žodžių reikšmes.
Go- Gobia, gongas, gobšus, gomurys, ligonis, vagoja, miegojo, begonija, bangos, smilgos, atostogos…
Parengiamieji pratimai
1.Tariant skiemenis da da da zondu ar pirštu liežuvis stumiamas tolyn, prie minkštojo gomurio.
Iš pradžių pasigirsta dia dia dia, dar toliau stumiant – gia gia gia ir pagaliau – ga ga ga.
Garso G įtvirtinimas skiemenyse
 ge gė gi gy
 gia giogiu giū
 gei gie gio gi
 ege ėgė igi ygy
 gie gei gio giu
Garso G įtvirtinimas žodžiuose

 

Garso G tarimas priebalsių samplaikose
 Gla glo glu gū glai glau
 Gra gro gru grū grai grau
Minkštojo K’ įtvirtinimas žodžiuose
Glamžo, glosto, glaustosi, gluosnis, grčžtas, gražina, granata, groja, grožis, grobis, grupė, grumstas, grumtynės, grūmoja, grūsti, graužė, graužikas…
1. Gandras gaudo varles.
2. Gytis valgo guliašą.
3. Gaisrinė važiuoja gesinti gaisro. Gabija migdo lėlę.
4. Sigutė valo langus.
5. Gabrielė valgo uogas. Mindaugas gaudo žuvis. Virgutė groja gitara.
6. Agota guli.
7. Augustas gatvėje valo sniegą.
Guli, gurgia, guma, gulėjo, guvus, guliašas, žmogus, brangus, Sigutė, rogutės, gurgučiai, spirgučiai, lygus, eigulys, agurkas, gūsis, gūžta…
Gina, gilės, gimė, girnos, ginti, gintaras, gilus, giria, gira, giminė, Regina, jurginas, dalgis, Algis, Sargis, Jurgis, mezginys…
Garso G įtvirtinimas sakiniuose
1. Gražina mezga.
2. Jurgis galanda dalgį.
3. Gelsta rugių varpos.
4. Gavau dovanų gintarinę sagę.
5. Sigitas valgė žemuogių uogienę.
6. Sugedo algio mašina.
7. Jurgiukui įgėlė bitė.
8. Žiogelis griežia tarp gėlių.
9. Rugiuose mėlynuoja rugiagėlės.
10.Gervė lesa gervuoges.
Garso G įtvirtinimas tautosakoje
Patarlės
1. Iš guolio nekepsi raguolio.
2. Darbas žmogaus negadina.
3. Sava duona už svetimą pyragą gardesnė.
4. Genys margas, žmogaus gyvenimas – dar margesnis.
5. Gerai išvirsi, gerai ir valgysi.
6. Gera prekė pati save giria.geriau žvirblis rankoje, negu briedis girioje.
Greitakalbė
1. Gervė pagyrūnė gyrėsi gerą girą gėrusi.
© Eglė Buraitienė 2013

Parengta pagal:
Andrijanova A., Vilkienė S. Garsų tarimas. Kaunas (1990)