Garso R mokymas

Jeigu Jūsų vaikas jau sulaukė penkerių metų, geba ištarti įvairaus ilgumo ir sudėtingumo žodžius, tačiau niekaip neįveikia „R problemos“, Jūs galite pamėginti jam padėti. 
PDF: Garso R mokymas
Tėvams dažnai nerimą kelia vaikų kalbėjimo ir kalbos problemos. Daugelis jų pastebi, kad vaikas puikiai orientuojasi įvairiose situacijose, mėgsta bendrauti, pasakoti, klausinėti, tačiau nepakankamai aiškiai ir taisyklingai taria garsus. Vienas iš jų, gana lengvai pastebimas kalboje, yra netaisyklingas garso r tarimas ar jo keitimas kitais garsais (paprastai j, l). Tėvai stengiasi padėti savo vaikams, mokydami ištarti sunkesnius žodžius, tačiau ne visada tai lengvai pavyksta.
Prieš pradedant mokyti vaiką taisyklingai tarti garsą r, svarbu atsižvelgti į kalbos raidos ypatumus ir vaiko amžių. Jei vaikas laiku pradėjo kalbėti, jo žodynas ir gramatinė kalbos sandara atitinka amžiaus normas, tik nemoka ištarti sunkesnių garsų š, ž, č, r, iki 5–5,6 metų amžiaus, tokie netikslumai yra vadinami fiziologiniu šveplavimu ir dažnai „pranyksta“ be specialistų pagalbos, vaikui augant.Netaisyklingo garsų tarimo priežastys labai įvairios.
Daugelis vaikų ne visai aiškiai taria garsus dėl nepakankamai išlavėjusios foneminės klausos – sugebėjimo skirti panašiai skambančius garsus. Šveplavimo priežastimi gali būti ir artikuliacinio aparato: liežuvio, lūpų, gomurio pažeidimai, trumpas poliežuvinis raištis ar nepakankamai koordinuoti liežuvio ir lūpų judesiai. Įvertinti vaiko kalbėjimą ir sutrikimų priežastis Jums gali padėti poliklinikose, vaikų darželiuose dirbantys logopedai.
Jeigu Jūsų vaikas jau sulaukė penkerių metų, geba ištarti įvairaus ilgumo ir sudėtingumo žodžius, tačiau niekaip neįveikia „R problemos“, Jūs galite pamėginti jam padėti. Svarbu paminėti, kad garso mokymasis vyksta tam tikru nuoseklumu. Vaikas turi suprasti, kaip garsas yra tariamas, išmokti jį skirti garsų eilėje, skiemenyse ar žodžiuose, pakartoti mokomo garso tarimui reikalingus liežuvio ir lūpų mankštos pratimus.
Garso mokymas pradedamas atskiro (izoliuoto) garso tarimu. Vėlesniuose etapuose garsas mokomas tarti skiemenyse, žodžiuose ir sakiniuose. Kai mažyliai išmoksta pakartoti Jūsų tariamus žodžius ar frazes, galima pereiti prie garso įtvirtinimo šnekamojoje kalboje. Kadangi vaikas būna įpratęs vieną ir kitą garsą keisti paprastesniu, nesitikėkite, kad tai pavyks per vieną dieną. Būkite kantrūs ir parodykite vaikui, kad vertinate jo pastangas.

Vilma MakauskienėKaip mokyti tarti R?
Svarbu, kad vaikas galėtų stebėti ir palyginti savo ir jūsų tarimą, todėl įsitaisykite priešais veidrodį. Pradėkite nuo dėmesį, pastabumą lavinančių užduočių. Tokiems žaidimams puikiai tinka užduotys: „Surask paveikslėliuose skirtumus“, „Pasakyk, kas dingo“ (vaikas įsidėmi 5–8 žaisliukus, o kai jis užsimerkia, vieną paslėpkite) ar kt. Supažindinkite vaiką su raide, kurią ruošiatės mokytis, pasiūlykite ją nuspalvinti, apvedžioti. Pavyzdžiui, „Štai raidelė R. Įsižiūrėk, kokia jos forma, pamėgink parašyti.“
Paprašykite vaiką įsiklausyti, kaip šį garsą Jūs tariate, paklauskite, ką garsas rrr jam primena (šuniuko urzgimą, mašinos burzgimą). Žiūrėdami į veidrodį aptarkite, kas vyksta, kai jūs tariate garsą r. Pavyzdžiui, „Pažiūrėk, kai aš tariu r, mano burna pravira, liežuvis pakilęs į viršų, o jo galas virpa.“ Nenusiminkite, jei Jūsų vaikui nepavyko pakartoti šio garso. Paaiškinkite jam, kad mokydamasis vaikščioti ar važiuoti dviračiu, jis mėgino daug kartų, taigi taip pat atsitinka ir mokantis kitų dalykų.
Kartu atlikite artikuliacinės mankštos pratimus, kurie padeda pasiruošti garso r tarimui:

 1. Lavinti apatinį žandikaulį jį pakeliant, nuleidžiant, judinant į šalis.
 2. Iškišti platų liežuvį. Jį kelti į viršų ir uždengti viršutinę lūpą.
 3. Garsiai virpinti lūpas (“arkliuko prunkštimas”).
 4. Aplaižyti liežuviu viršutinius, apatinius dantis.
 5. Liežuvį pakaitomis atremti į viršutinius ir apatinius dantis.
 6. Pliaukšėti liežuviu, stengiantis jį kiek galima aukščiau pakelti ir prispausti prie kietojo gomurio.
 7. Iškišti platų liežuvį ir tvirtai prispausti prie viršutinės lūpos ją uždengiant. Stipriai pūsti orą. Virpėdama lūpa suvirpina ir liežuvį.
 8. Išsižioti ir pakėlus liežuvį prie viršutinių dantų alveolių, greitai tarti vieną iš šių junginių ttt… arba ddd… Tariant stipri oro srovė pučiama į liežuvio galiuką ir pirštu greitai braukoma po liežuviu stengiantis jį suvirpinti. Jei liežuvis įtemptas ir oro srovė pakankamai stipri, pasigirsta trr… arba drr

Būkite atidūs. Kai vaiko kalbos aparatas dar nėra visiškai pasiruošęs garso R tarimui, gali pradėti virpėti ne liežuvio galas, o minkštasis gomurys ar liežuvėlis. Taigi, jei išgirsite, kad garso R skambėjimas kažkoks neįprastas (gomurinis), neverskite vaiko jo kartoti, bet kantriai tęskite pratimų kartojimą. Jei atliekant pratimus, vaikui ypač sunku pakelti liežuvį į viršų, pasikonsultuokite su pediatru ar vaikų stomotologu chirurgu.
Mokytis garso r pradedama nuo junginių trdr tarimo, nes t ir d garsai yra atraminiai, padeda liežuvį pakelti ir išlaikyti viršuje. Jei vaikas moka ištarti trr ar drr, galima pereiti prie skiemenų tra, tro, tru, tre, trė, tri (dra, dro, dru, dre, drė) mokymo. Vėliau mokykitės žodžius, kurie prasideda šiais junginiais. Pavyzdžiui, tramdo,  trakši,  trasa, tramvajus, troško, troba, truko, trupa, trupiniai, trūko, draugai, drausmė ir t. t.
Kai vaikas nesunkiai pakartoja šiuos žodžius, įtvirtinkite jų tarimą sakiniuose, pavyzdžiui, trys traukiniai; drąsus draugas; trūko trosas ir t. t. Vėliau mokykite tarti atskirą garsą r, tarkite jį skiemenyse (ra, ro, ru, re, rė, ri), žodžiuose, kurie prasideda šiuo garsu: rasa, ranka, rąstas, ropė, rodo, ruda. Kur kas sunkiau tarti garsą r žodžio viduryje, todėl pirma išmokykite tarti šiuos skiemenis: ar, or, ur, ir, er.
Stenkitės, kad skiemenų mokymasis nebūtų tik mechaniškas kartojimas. Sugalvokite žaidimų su kaladėlėmis, dėlionėmis, prizais. Vaikams labai patinka, kai jie gali matyti, kiek daug jau išmoko. Pasakykite, kad kiekviena kaladėlė turi vardą. Tarkite skiemenis, o kai vaikas taisyklingai išmoksta pakartoti skiemenį, šalia jo padėkite kaladėlę, kurią pavadinote šiais vardais: tra, tre, try, ra, ro, re, ar, ir.
Įtvirtindami garso r tarimą žodžiuose ir sakiniuose, naudokite paveikslėlius ar knygelių iliustracijas, kurias pavadindami tariame r. Pavyzdžiui, Trys paršiukai stato trobelę. Mergaitė rauna baravyką. Parduotuvėje daug prekių.
Mokantis tarti garsus svarbu lavinti foneminę klausą, t. y. sugebėjimą išgirsti garsą r skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose, atskirti r ir l garsus. Galima žaisti „gaudytojus“. Pavyzdžiui, Aš tarsiu įvairius garsus. Kai išgirsi r – sugauk jį, suplok rankytėmis.
Mokantis išgirsti garsą r žodžiuose, pasiūlykite pakelti į viršų R raidę. Kartu apžiūrėkite senus žurnalus ar reklaminius lankstinukus. Pasiūlykite vaikui iškirpti visus paveikslėlius, kuriuos pavadindami tariame garsą r. Tai padės jam išmokti išgirsti garsą r žodžiuose.
Jūsų bendros pastangos padės vaikui išmokti taisyklingai tarti garsus ir sėkmingai pasirengti mokyklai.
Žemiau pateikiama kalbinė medžiaga, kurią galima atsispausdinti ir pasinaudoti mokantis tarti  r garsą namuose.


ŠALTINIAI:

 1. Balčiūnaitė-Čėsnienė J., Kazymirkienė I. (2011). Ištark taisyklingai, pasirink teisingai L, R, V, F, J, M, N. Čiauškučio pamokėlės.Kaunas: Nijanga.
 2. Arcinavičienė A., Kalėdienė V., Liachovičienė R., Pastuchova E., Slavinskienė B. (2007). R garso mokymas. Kaunas.
 3. Perminienė R., Urbonienė D. (2006). Noriu aiškiai kalbėti. II dalis. Šiauliai: Lucilijus.
 4. Repšienė J. (2010) Taisyklingai tariu R-R’. Vilnius