28 –asis Tarptautinės logopedų ir foniatrų asociacijos (IALP) kongresas

28 –asis Tarptautinės logopedų ir foniatrų asociacijos (IALP) kongresas
Komunikacijos mokslas, menas ir kultūra
Logopedė Vilma Makauskienė 2010 m. rugpjūčio 22-26 dienomis dalyvavo 28 –ąjame Pasauliniame Tarptautinės logopedų ir foniatrų asociacijos (IALP) kongrese, Atėnuose. Logopedė
V. Makauskienė minėtame kongrese atstovavo Lietuvos logopedų asociaciją, dalyvavo generalinėje asamblėjoje, balsavo renkant naują IALP tarybą bei tvirtinant veiklos strategijas, parengė ir pristatė du pranešimus. V. Makauskienė savo pranešimuose pristatė Lietuvos logopedų asociacijos veiklą bei Šiaulių universitete atliktą tyrimą apie logopedinės pagalbos strategijas vaikams turintiems sklandaus kalbėjimo sutrikimų (bendraautoriai doc. R. Ivoškuvienė, dr. D. Gerulaitis, D. Kairienė).
Tarptautinė logopedų ir foniatrų asociacija (IALP) savo veiklą pradėjo 1924 m. Siekdamas suvienyti mokslininkus ir specialistus – praktikus besidominčius kalbos, balso, klausos, rijimo sutrikimais ją įkūrė Dr. E. Froeshels, Austrijoje. Šiuo metu IALP veikloje dalyvauja daugiau nei 55 pasaulio šalių logopedai, foniatrai, spec. pedagogai, mokslininkai ir universitetų dėstytojai. IALP organizuoja mokslinius kongresus kas trejus metus. Džiaugiuosi, kad Lietuvos logopedų asociacija (LAL) tapo Tarptautinės logopedų ir foniatrų asociacijos nare ir kviečiu visus Lietuvos logopedus aktyviau dalyvauti šios organizacijos veikloje bei organizuojamuose renginiuose.
Rugpjūčio 22 d. vyko iškilmingas kongreso atidarymas, kurio metu buvo pristatyta IALP taryba, veiklos vizija ir strategijos. Pirmąją kongreso dieną vyko plenarinis pranešimas bei paskaitos 9 sekcijose, analizuojant skirtingų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų etiologiją, įveikimo galimybes, spec. pedagogų – logopedų rengimo programas bei įvairius vaikų ir mokinių turinčių specialiųjų poreikių inkliuzinio ugdymo aspektus. Plačiau su kongreso pranešimų temomis galima susipažinti IALP puslapyje www.ialpathens2010.gr Sekantis IALP kongresas vyks 2013 m. Italijoje, Tourine mieste.
Dalyvavimas Tarptautinės logopedų ir foniatrų asociacijos kongrese svarbus Lietuvos specialiojo ugdymo specialistams – praktikams, mokslininkams, Šiaulių universiteto dėstytojams bei tyrėjams. V. Makauskienė kongreso metu turėjo galimybę susipažinti su Amerikos kalbėjimo ir klausos asociacijos (ASHA), įvairių pasaulio šalių universitetų atstovais, dėstytojais, aptarti bendradarbiavimo galimybes, keistis teorinėmis žiniomis bei praktinio darbo patirtimi. Numatyta parengti keletą mokslinių publikacijų užsienio žurnalams, taip pat įvairių pasaulio šalių mokslininkai pakviesti publikuoti savo tyrimų rezultatus Lietuvos „Specialiojo ugdymo“ žurnale. Planuojama įgytas žinias perteikti Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto studentams, Lietuvos logopedų asociacijos nariams ir kitiems specialistams seminarų metu, parengti keletą naujų programų, įvairių Lietuvos miestų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centruose.
Nuoširdžiai dėkoju už finansinę paramą Lietuvos logopedų asociacijai, Lietuvos mokslo tarybai bei visiems prisidėjusiems rengiant pranešimus.
Iškilmingas 28-ojo IALP kongreso atidarymas

V. Makauskienė su IALP prezidente M. Belhou

Lietuvos logopedų asociacijos pristatymas

IALP kongreso dalyviai

Išvyka į Atėnų akropolį

Kartu su Amerikos kalbėjimo ir klausos asociacijos (ASHA) atstovais