Seminaras specialistams Logopedinės pagalbos centre

Lapkričio 29 dieną būrelis Panevėžio rajono logopedų, specialiųjų pedagogų ir mokytojų padėjėjų lankėsi Kaune, VŠĮ Logopedinės pagalbos centre.
Vilma Makauskienė, įstaigos direktorė, soc. m. dr., logopedė-ekspertė, supažindino su centro veikla, jo teikiamomis paslaugomis, centre dirbančiomis specialistėmis. Centre gausu didaktinių žaidimų, įvairių vaikų kalbą lavinančių metodinių priemonių. Specialistės, dirbančios logopedinės pagalbos centre, siekia, kad kiekvienas apsilankymas būtų naudingas, skatintų vaiko ar suaugusio asmens motyvaciją mokytis ir įveikti kalbos problemas.[more…]
Apžiūrėjusios centrą ir susipažinusios su jo veikla logopedės, specialiosios pedagogės ir mokytojų padėjėjos turėjo galimybę sudalyvauti Logopedinės pagalbos centro logopedės-ekspertės Eglės Buraitienės vedamame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Specialiųjų mokymo priemonių taikymas naudojant kūrybinio mąstymo ugdymo metodus ir strategijas“. Seminaro metu buvo siekiama pateikti sisteminį požiūrį į specialiųjų poreikių vaikų ugdymą/si taikant specialiąsias mokymo priemones. Pristatytas ilgamete praktinio darbo patirtimi paremtas specialiųjų mokymo priemonių taikymo modelis, nukreiptas ne tik į specialiųjų poreikių vaikų intelektinių gebėjimų lavinimą, bet ir į visą vaiko asmenybę.
Esame labai dėkingos Vilmai Makauskienei, Eglei Buraitienei ir visoms Logopedinės pagalbos centro logopedėms už šiltą priėmimą, jaukų ir malonų bendravimą, už suteiktas žinias seminaro metu ir už galimybę apsilankyti interneto knygyne www.knygos.lt ir įsigyti naudingų knygų.
Logopedų, specialiųjų pedagogų ir mokytojų padėjėjų
metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Pakšytė
Fotografavo logopedė Gitana Dūdienė

Seminaras specialistams

Logopedė Inga Traškevičiūtė

Logopedinės pagalbos centro svečiai

Logopedinės pagalbos centro svečiai

Momentai iš seminaro

Specialistų vizitas KNYGOS.LT ofise

Specialistų vizitas KNYGOS.LT ofise