Vytauto Didžiojo universiteto stovykla

Š.m. vasario 20 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko mokinių stovykla EduCamp, kurios metu būsimieji studentai turėjo galimybę susipažinti su nauja studijų programa Specialioji pedagoginė pagalba.

Renginyje dalyvavo prof. Stefanija Ališauskienė, doc. Lina Miltenienė, dr. Vilma Makauskienė, logopedai ir specialieji pedagogai.

Moksleiviai sužinojo apie logopedijos ir specialiosios pedagogikos pasirinktas gilinamąsias specializacijas, šios profesijos poreikį, žmonių ir jų poreikių įvairovę, dalyvavo interaktyvioje veikloje. Programos pristatymo metu, dalyviai turėjo galimybę suspažinti su matoma ir nematoma negalia, logopedo profesine praktika, klausos, regos, autizmo spektro sutrikimų, turinčių vaikų ugdymu, aptarti ką reiškia “kitoks” žmogus, negalia, reflektuoti savo patirtį.

 

Supažindimas su nauja studijų programa buvo įdomus ir prasmingas visiems dalyvavusiems.