7 –asis Baltijos šalių kongresas “Sklandus kalbėjimas ir skaitymas”

 

7 –asis Baltijos šalių kongresas “Sklandus kalbėjimas ir skaitymas”

Kongresas buvo skirtas Europos logopedų asociacijos CPLOL metų temai – skaitymo ir rašymo sutrikimams bei sklandžiam kalbėjimui.
Kovo 6 d., buvo kaityti pranešimai:

 • Šiuolaikiniai vaikų ir suaugusiųjų mikčiojimo tyrimai (Janis Ingham, JAV),
 • Kleteringo identifikavimo metodai (Yvonne van Zaalen, Niderlandai ),
 • Mokinių mikčiojimo įveikimas. Šiuolaikinė mikčiojimo programa (Vilma Makauskienė, Lietuva),
 • Mikčiojimo įveikimo rekomendacijos (Anzela Steinberga, Latvija).

Baltijos šalių logopedai kovo 7 d. pristatė:

 • Skaitymo vertinimo metodus (P. Soodla, Estija),
 • Skaitymo skatinimo ir intervencijos būdus (M. Lockiewicz, Lenkija),
 • Kriterijus, skirtus atpažinti skaitymo sutrikimus (S. Tubele, Latvija),
 • Mobilių aplikacijų taikymą disleksijai įveikti (K. Serova ir kt., Latvija).
 • Kiti pranešimai buvo skirti maitinimo terapijai (D. Fridrihsone ir kt., Latvija),
 • Rijimo sutrikimams (E. Bugaja ir kt., Latvija), Rahalngest instrumento rijimo proceso kontroliavimui ir reabilitacijai (D. Visockiene ir kt., Lietuva).
 • Popietinėje sesijoje skaityti pranešimai apie skaitymo įsisavinimą pradinėje mokykloje (G. Tomele, Latvija),
 • Akustiką, mokytojų balsą ir mokymosi sėkmę (B. Trinite, Latvija),
 • Kleteringo vertinimą ir terapiją (Yvonne van Zaalen, Niderlandai).

Pristatyti skirtingiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimams skirti stendiniai pranešimai.

Paraleliai vyko praktinis seminaras “Fonacijos intervalų modifikavimo programa, MPI-2”, kurio tikslas supažindinti logopedus su nauja mikčiojimo įveikimo metodika. Seminarą vedė J. Ingham (JAV), kuriame dalyvavo 4 Baltijos šalių specialistai. Lietuvos atstovė logopedė dr. Vilma Makauskienė (Logopedinės pagalbos centras).