Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė

Psicholingvistikos mokslų dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė (Vytauto Didžiojo universitetas) teikia pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, turinčiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų, padeda turtinti pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą. Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, parengia individualias užduotis, skirtas įtvirtinti pratybose įgytas žinias. Dalyvauja moksliniuose vaikų kalbos tyrimuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir konferencijose. Yra parengusi daug publikacijų tėvams,  VšĮ „Smalsūs šnekučiai” steigėja.

Ligita Prialgauskienė

Logopedė Ligita Prialgauskienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio,mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, formuojama gramatiškai taisyklinga kalba, mokoma taisyklingai tarti garsus,ugdoma foneminė klausa ir rišlaus pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų. Logopedė parenka individualius pagalbos būdus, darbo metodus, teikia rekomendacijas tėvams.

Sandra Rubežienė

Logopedė Sandra Rubežienė dirba su įvairaus amžiaus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio) vaikais. Padeda įveikti kalbos, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo sutrikimus. Dirbant su vaikais siekiama sukurti saugią ir ramią aplinką, plėsti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, tikslinti garsų tarimą ir formuoti rišliosios kalbos įgūdžius. Logopedinės pratybos vyksta žaidybine forma.