Lina Paškevičienė

Logopedė – metodininkė Lina Paškevičienė padeda ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Lavina artikuliacinio aparato judesius, girdimąjį suvokimą, sudaro žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius, turtina pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą.

Atlieka kalbėjimo ir kalbos tyrimą bei vertinimą, parenka individualius logopedinės pagalbos būdus ir metodus. Teikia konsultacijas bei rengia vaikų tėvams darbo namuose rekomendacijas.

Turi darbo patirties su įvairaus amžiaus vaikais.  Yra susipažinusi su ankstyvojo amžiaus vaikų raidos vertinimo metodikomis, žaidybinėje veikloje skatina ir aktyvina mažų vaikų (iki 3 m.) kalbos supratimą bei gebėjimą kalbėti. Sėkmingai padeda įveikti garsų tarimo trūkumus, mokyklinio amžiaus vaikų skaitymo ir rašymo sutrikimus.

 

Specializacija: Logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams.

Dovilė Vitkutė

Logopedė Dovilė Vitkutė dirba su įvairaus amžiaus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio) vaikais ir suaugusiais žmonėmis. Padedaįveikti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. Logopedinių pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, hipotonuso ir hipertonuso atveju atliekami liežuvio, veido raumenų aktyvinimo ar atpalaidavimo pratimai. Dirbant su vaikais siekiama sukurti saugią ir ramią aplinką, plėstiaktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, tikslinti garsų tarimą ir formuoti rišliosioskalbos įgūdžius.
Specializacija: Logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems.

 

Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė

Psicholingvistikos mokslų dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė (Vytauto Didžiojo universitetas) teikia pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, turinčiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų, padeda turtinti pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą. Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, parengia individualias užduotis, skirtas įtvirtinti pratybose įgytas žinias. Dalyvauja moksliniuose vaikų kalbos tyrimuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir konferencijose. Yra parengusi daug publikacijų tėvams,  VšĮ „Smalsūs šnekučiai” steigėja.