Inga Gruzdienė

Logopedė Inga Gruzdienė teikia individualią logopedinę pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, patiriančiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų. Atlieka vaiko kalbos tyrimą, išsamiai įvertina vaiko aktyvų ir pasyvų žodyną, gramatinės kalbos struktūros, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumus.  Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, padeda įtvirtinti pratybose įgytas žinias ir gebėjimus. Aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose, konferencijose ir nuolat tobulina praktines žinias.

Laura Dirsė

Logopedė – metodininkė Laura Dirsė padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams įveikti kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, dirba su mokiniais turinčiais skaitymo, rašymo, fonologinių kalbos sutrikimų. Atsižvelgdama į individualius vaikų gebėjimus ir poreikius parenka žaismingus ir  patrauklius kalbos ugdymo ir mokymo(si) metodus bei būdus,  taiko inovatyvias priemones, kurios ugdymo procesą praturtina, paįvairina, padaro įdomesnį. Teikia konsultacijas tėveliams dėl tęstinio darbo namuose.

Specializacija: Logopedinė pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, gramatinės kalbos sandaros, rišliosios kalbos, rašymo, skaitymo sutrikimų.