1-asis Baltijos šalių logopedų kongresas

 

Latvijos ir Lietuvos logopedų asociacijos organizuoja 

1-ąjį Baltijos šalių logopedų kongresą

“Daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas: šiuolaikinės logopedijos galimybės ir iššūkiai”

 
Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti kongrese, kuris vyks 2014 m. kovo 21 d. Rygoje.Tikimės, kad kongrese Jūs galėsite pasidalyti savo idėjomis ir darbo patirtimi daugiakalbystės srityje.
Jūsų parengti pranešimai bus įtraukiami į kongreso mokslinę programą. Laukiame pranešimų santraukų šiomis temomis: 

 • dvikalbių ar daugiakalbių vaikų kalbos sutrikimų vertinimo, prevencijos ir įveikimo problemos;
  • vaikų, augančių dvikalbėje ar daugiakalbėje aplinkoje, kalbos raidos problemos;
  • dvikalbių ar daugiakalbių suaugusiųjų kalbos grąžinimas;
  • kiti aktualūs šiuolaikinės logopedijos klausimai (pirmenybė teikiama pranešimams, susijusiems su kongreso tema).

Galimi pranešimų tipai: žodinis pranešimas, stendinis pranešimas ar pranešimo santrauka (be pristatymo).[more…]
Pranešimų santraukas recenzavimui ir patvirtinimui siųskite iki 2014 m. sausio 12 d., el-paštu: [email protected] (santraukos forma – 1 lentelė).
Pranešimų santraukos turi būti pateiktos anglų kalba. 
Pranešimų santraukų struktūra. Moksliniai pranešimai turi apimti: tyrimo tikslą, metodus, rezultatus ir išvadas. Praktiniuose pranešimuose nebūtina laikytis šios struktūros. Pranešimų santraukose negali būti pateikiamos lentelės, paveikslai, schemos, diagramos. Būtina išskirti bent 3 raktinius žodžius. Autoriai atsako už pranešimo santraukos kokybę. Patvirtintos santraukos negalės būti keičiamos.
Patvirtintos pranešimų santraukos bus publikuojamos elektroniniame leidinyje (kompaktinėje plokštelėje): “Baltijos šalių logopedų kongreso pranešimų santraukų knyga”.
Rengdami pranešimų santraukas patvirtinimui, autoriai sutinka pateikti trumpą informaciją apie save (vardą, pavardę, darbovietės pavadinimą, el-pašto adresą), kuri bus pateikiama elektroniniame leidinyje.
Kongreso kalbos: 

 • žodinis pranešimas: latvių k. (vertimas į rusų kalbą), anglų k. (vertimas į latvių kalbą), rusų k. (vertimas į latvių kalbą);
 • stendinis pranešimas: anglų k., latvių k.;
 • pranešimo santrauka: anglų k., latvių k.

Patvirtintų santraukų autoriai bus prašomi užsiregistruoti į kongresą. Priešingu atveju, pranešimai nebus įtraukti į kongreso programą bei publikuojami leidinyje.
Kongreso vieta: Islande Hotel, 20 Kipsalas str., Ryga.
Registracijos mokestis:

 • kongreso dalyviams ir rengiantiems žodinį / stendinį pranešimą – 30 eurų;
 • rengiantiems pranešimo santrauką, bet nedalyvaujantiems kongrese – 20 eurų;
 • studentams – 10 eurų;
 • norintiems dalyvauti socialiame renginyje po kongreso – papildomas 15 eurų mokestis.

 

1 lentelė

Pranešimų santraukos forma

(siųskite anglų k. iki 2014 m. sausio 12 d.,  el-paštu: [email protected])

Title
Author(s), underline the main presenterScientific /academical degree of author(s)
Affiliation
Type of abstract (underline) oral
Do you agree to change a type of presentation if oral will not be accepted?(underline)yes               no
poster
Abstract (2500 characters (including spaces), Arial, size 12, spacing 1,5)
E-mail address of the main presenter

 

Registracija į kongresą

Registracija į kongresą vyks iki 2014m. kovo 16d. Norėdami registruotis: 

 • ·         užpildykite registracijos formą (2 lentelė);
 • registracijos formą siųskite el-paštu: [email protected], nurodydami laiško temą: „REGISTRATION”;
 • ·         banko pavedimu susimokėkite kongreso dalyvio mokestį

Banko duomenys: 
Title: Biedriba Latvijas Logopedu asociacija
Reg. No.: 40008013253
Address: Lielvardes 68/1-525, Riga, LV-1006
Bank: A/S SEB BANKA
SWIFT Code: UNLALV2X
Account No.: LV91UNLA0050006217301
Purpose of payment: Congress2014, name, surname
 
Pageidaujantys, gali užsisakyti nakvynę viešbutyje Islande Hotel (www.islandehotel.lv). Kongreso dalyviams nakvynė vienviečiame kambaryje kainuoja pigiau (45 eurai).
 
 

2 lentelė

Registracijos forma 

Name
Surname
Position
Affiliation
Address
City
Phone number
E-mail address
Do you need an invoice Yes                      No
Invoice details
I am:SLT professional  □
Full-time student   □
Part-time student  □
I will participate:as listener □
with oral or poster presentation  □
with abstract publishing only   □
I will participate in social event :        yes □    no □