7 –asis Baltijos šalių kongresas “Sklandus kalbėjimas ir skaitymas”

 

7 –asis Baltijos šalių kongresas “Sklandus kalbėjimas ir skaitymas”

Kongresas buvo skirtas Europos logopedų asociacijos CPLOL metų temai – skaitymo ir rašymo sutrikimams bei sklandžiam kalbėjimui.
Kovo 6 d., buvo kaityti pranešimai:

 • Šiuolaikiniai vaikų ir suaugusiųjų mikčiojimo tyrimai (Janis Ingham, JAV),
 • Kleteringo identifikavimo metodai (Yvonne van Zaalen, Niderlandai ),
 • Mokinių mikčiojimo įveikimas. Šiuolaikinė mikčiojimo programa (Vilma Makauskienė, Lietuva),
 • Mikčiojimo įveikimo rekomendacijos (Anzela Steinberga, Latvija).

Baltijos šalių logopedai kovo 7 d. pristatė:

 • Skaitymo vertinimo metodus (P. Soodla, Estija),
 • Skaitymo skatinimo ir intervencijos būdus (M. Lockiewicz, Lenkija),
 • Kriterijus, skirtus atpažinti skaitymo sutrikimus (S. Tubele, Latvija),
 • Mobilių aplikacijų taikymą disleksijai įveikti (K. Serova ir kt., Latvija).
 • Kiti pranešimai buvo skirti maitinimo terapijai (D. Fridrihsone ir kt., Latvija),
 • Rijimo sutrikimams (E. Bugaja ir kt., Latvija), Rahalngest instrumento rijimo proceso kontroliavimui ir reabilitacijai (D. Visockiene ir kt., Lietuva).
 • Popietinėje sesijoje skaityti pranešimai apie skaitymo įsisavinimą pradinėje mokykloje (G. Tomele, Latvija),
 • Akustiką, mokytojų balsą ir mokymosi sėkmę (B. Trinite, Latvija),
 • Kleteringo vertinimą ir terapiją (Yvonne van Zaalen, Niderlandai).

Pristatyti skirtingiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimams skirti stendiniai pranešimai.

Paraleliai vyko praktinis seminaras “Fonacijos intervalų modifikavimo programa, MPI-2”, kurio tikslas supažindinti logopedus su nauja mikčiojimo įveikimo metodika. Seminarą vedė J. Ingham (JAV), kuriame dalyvavo 4 Baltijos šalių specialistai. Lietuvos atstovė logopedė dr. Vilma Makauskienė (Logopedinės pagalbos centras).

2020 m. birželio 17 – 19 d. Ibizoje vyks tarptautinis kongresas, kuriame bus nagrinėjami kalbos įsisavinimo, tipinės ir sutrikusios kalbos raidos aspektai.

2020 m. birželio 17 – 19 d. Ibizoje vyks tarptautinis kongresas, kuriame bus nagrinėjami kalbos įsisavinimo, tipinės ir sutrikusios kalbos raidos aspektai.

Daugiau informacijos apie kongresą:  http://www.romanceturn.info/balearic/

 

Paraiskos priimamos nuo 2020m. Vasario 15d. Autoriai bus informuoti  iki 2020m. Vasario 23d.

Tezės bus publikuojamos žurnale apie kalbos įsisavinimą, apdorojimą ir sutrikimus “Words” (ISSN: 2695–5598).

 

Informaciją parengė Logopedė dr. Vilma Makauskienė

Tarptautinis kalbėjimo ir kalbos terapijos kongresas Graikijoje

 

2020 m. Gegužės 22, 23, 24 dienomis  Salonikuose (Graikijoje) vyks Tarptautinis kalbėjimo ir kalbos terapijos kongresas. Kongresą organizuoja Panhellenic logopedų asociacija ir Turkijos logopedų ir kalbos terapeutų asociacija.

Kongreso tikslas – apžvelgti naujausius pokyčius kalbėjimo ir kalbos terapijos srityje, susijusius su prevencija, terapija, vertinimu, atskleisti dabartinius mokslinius tyrimus ir technologijas. Kitas šio kongreso tikslas yra parodyti, kad kalbėjimo ir kalbos terapija yra daugiadisciplininė ir tarpdisciplininė sritis. Kviečiami dalyvauti logopedai, gydytojai, psichologai, specialieji pedagogai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, mokytojai ir kiti specialistai, kurie kongreso metu turės galimybę keistis idėjomis bei klinikine patirtimi.

 

Registracija

 

 

Семинар Логопедическая помощь детям дошкольного возраста, школьникам и взрослым, которые заикается, 22 мая 2020 г., Санкт-Петербург

 

 

Семинар на базе Медико Социального  Института.

при поддержке Центра Клинической Неврологии Санкт-Петербург.

Ответственное лицо Уханов Александр Витальевич тел +79522259212.

 

Темы семинара

 

 1. Многофакторная модель определениезаикания.
 2. нейрофизиологические, генетические, психологические и социальные причины заикания.
 3. Факторы, побуждающие / нарушающие плавность речи
 4. Внешние (заметные) и Внутренние симптомы заикания
 5. Дифференцированиенеплавной речи (Физиологической итерации) и симптомы заикание
 6. Обзор принципов иметодовлогопедической помощи для детей и взрослых, которые заикаются
 7. Исследование заикающегося с учетом физических и психологических свойств, типа и тяжести нарушения
 8. Оценка вторичных симптомов, чувств и отношения к заиканию, консультирование родителей и педагогов
 9. Логопедическая помощь при заикании у дошкольников:
 • Метод интеракции родителей и ребенка (М. Пэйлин центр, Великобритания)
 • Приграмма Лидкомбе(Австралия)
 1. Одоление заикания у школьников
 • Анализ плавности речи и заикания
 • Развитие навыков плавноети речи и изменение отношения к заиканию
 • Применение плавной речи в ситуации повседневной жизни.
 • Комплексная программа устранения заикания (Университет Альберты, Канада)
 1. Логопедическая помощь для взрослых. Программа управления заиканием (Восточный Вашингтонский университет, США)

Europos logopedų organizacijos CPLOL generalinė asamblėja Maltoje (2019 m)

Europos logopedų organizacijos CPLOL generalinė asamblėja 2019, Malta

Vilma Makauskienė

Š. m. gegužės 17 -18 d. Maltoje vyko Europos logopedų organizacijos CPLOLgeneralinė asamblėja. Lietuvos logopedų asociaciją atstovavo, LLA valdybos narės dr. Vilma Makauskienė ir dokt. Simona Daniutė. Pagrindiniai generalinės asamblėjos tikslai buvo tęsti CPLOL restruktūrizacijos procesą, aptarti ir patvirtinti organizacijos veiklą reglamentuojančius įstatus.

Posėdžio pradžioje aptarta CPLOL veikla 2016 -2019 m., pristatyta ir balsavimu patvirtinta finansinė ataskaita, aptartas Logopedų profesinės praktikos aprašas (The Scope of Practice of the Speech and Language Therapist / Logopedist), kurį ankstesniuose susitikimuose parengė suburta darbo grupė. Parengtas dokumentas patvirtintas balsavimu, nutarta, kad jis bus skelbiamas CPLOL svetainėje. Atnaujintas logopedo profesinės veiklos aprašas svarbus ir Lietuvos specialistams, todėl planuojama dokumentą išversti į lietuvių kalbą.

Buvo nagrinėjama CEPLIS projekto veikla. Nutarta, kad Europos logopedų organizacija 2020 m.tapspilnateise CEPLIS nare ir deleguos atstovus, kurie atstovaus CPLOL interesus. Slaptu balsavimu nuspręsta, kad sekantis CPLOL kongresas vyks Ispanijoje.

Didžiausias dėmesys  buvo skirtas aptarti ir viešu balsavimu patvirtinti CPLOL įstatų pakeitimus. CPLOL įstatų struktūroje išskiriama dešimt pagrindinių dalių, kurios reglamentuoja organizacijos struktūrą, tikslus, narystės, balsavimo teises, valdybos komiteto veiklą ir kt. Dokumentą galima rasti CPLOL svetainėje

https://cplol.eu/documents/official-documents/statutes-and-bylaws/173-statutes-may-2016/file.htmlAsamblėjos metu buvo peržiūrėtos, keičiamos ir balsavimu tvirtinamos visos CPLOL įstatų dalys. Svarbiausi organizacijos struktūros ir veiklos pakeitimai:

 • nutarta, kad kiekvieną šalį generalinėje asamblėjoje atstovaus vienas delegatas, darbo grupės bus kviečiamos atsižvelgiant į iškilusius klausimus, kuriose dalyvaus šalių atstovai atrinkti pagal turimas kompetencijas;
 • delegatų susitikimai vyks vieną kartą per metus, esant poreikiui bus organizuojami papildomi susirinkimai ir/ ar generalinės asamblėjos;
 • svarstytas balsavimo teisės klausimas. Siekiant užtikrinti skirtingų šalių logopedų asociacijų interesus, buvo pateikti du siūlymai: balsų skaičius priklauso nuo asociacijos narių skaičiaus ir kiekviena šalis turi vieną balsą. Viešu balsavimu nutarta, kad kiekviena šalis turi vieną balso teisę;
 • apsvarstytas mokesčio už narystę CPLOL klausimas, atsižvelgiant į skirtingų asociacijų pateiktus pasiūlymus. Nutarta, kad narystės mokestis neturi viršyti 000 eu per metus. Kitus narystės mokesčio pakeitimus nuspręsta patvirtinti sekančiuose susitikimuose;
 • balsavimu patvirtintos CPLOL prezidento ir valdybos narių funkcijos bei atsakomybės. Nuspręsta, kad valdybos nariais gali tapti kitų profesijų atstovai, kai ne mažiau nei pusė narių yra logopedai. Nauja taryba, kaip ir anksčiau, bus renkama kas tris metus.

Generalinės asamblėjos metu vyko naujos CPLOL valdybos ir prezidento rinkimai. Daugumos balsų persvara nauja CPLOL išrinkta Norma Camilleri (Malta), iždinikas Giuseppe Mancini (Italija), tarybos nariai – Blazenka Brozovic(Kroatija), Jenta Sluijmers (Niderlandai), Elliana (Graikija), Fofi Constantinidou(Kipras). Audito nariais išrinkti Airijos, Kipro ir Bulgarijos atstovai. Nominacijų komiteto nariais išrinkti D. Britanijos, Belgijos ir Austrijos atstovai. Pagrindiniai naujos valdybos tikslai yra optimizuoti organizacijos veiklą, atstovauti logopedų interesus ir siekti, kad narystė CPLOL, kiekvienos šalies logopedų asociacijai, taptų dar prasmingesnė.

 

Susitikimas su Jūrate Kazickaite

Vieno iš Juozo ir Aleksandros Kazickų anūkų filantropijos pasirinkimo dėka 2016-aisiais metais Kauno Logopedinės Pagalbos Centro logopedė ekspertė bei psichologė Dr. Vilma Makauskienė atvyko į stažuotę JAV, dviejų savaičių trukmės mikčiojančių žmonių terapijos programą Amerikos Mikčiojimo Institute. Esant dideliam poreikiui Lietuvoje, Dr. V. Makauskienė kartu su Dr. R. Ivoškuviene 2018 m. išleido knygą “Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika”.

Dr. V. Makauskienė susitiko su Jūrate Kazickaite jos viešnagės Lietuvoje metu ir papasakojo plačiau apie knygos, išleistos su Kazickų šeimos fondo pagalba, turinį bei priežastis, paskatinusias šios knygos rašymą. Autorės nuoširdžiai dėkoja p. Jūratei Kazickaitei ir Kazickų šeimos fondui už finansinę paramą, mikčiojantiems vaikams ir suaugusiems, kurie suteikė galimybę daugiau sužinoti apie šį sudėtingą sutrikimą ir visiems padėjusiems rašyti šią knygą:

Knygoje Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika supažindinama su sklandaus kalbėjimo sutrikimų atsiradimą aiškinančiomis teorijomis, aptariami daugiadimensiniai sutrikimo struktūros modeliai, pateikiama išsami mikčiojimo ir greitakalbystės apibūdinimų apžvalga, išskiriami pagrindiniai šių sutrikimų požymiai ir diferencijavimo kriterijai. Daug dėmesio skiriama tarpdisciplininei, į šeimą orientuotai praktikos aptarti, išskiriamos svarbiausios logopedų, dirbančių su mikčiojančiais ar patologine greitakalbyste pasižyminčiais asmenimis, kompetencijos. Mikčiojimo įveikimo procesas analizuojamas atsižvelgiant į psichologinius ir socialinius šio sutrikimo aspektus, supažindinama su įvairiomis psichologinės pagalbos ir psichoterapijos kryptimis, aptariami mikčiojančiųjų konsultavimo ypatumai.

Mikčiojimas dažnai suprantamas, kaip kalbėjimo fenomenas apimantis įvairias su bendravimu susijusias sritis. Kalbant apie šį sutrikimą yra vartojama ledkalnio analogija, nes mikčiojančiojo jausmai, požiūris, bendravimo vengimas yra nematoma sutrikimo dalis. Mikčiojimo dinamika, skirtingas požiūris į jo atsiradimą skatinančias priežastis lėmė tai, kad buvo sukurta daug mikčiojimo įveikimo programų ir metodų, kuriuos taiko skirtingų sričių specialistai. Atsižvelgiant į intervencijos pobūdį ir tikslus, kiekviena mikčiojimo įveikimo kryptis apima skirtingas užsikirtimų valdymo, sklandaus kalbėjimo skatinimo, požiūrio ir jausmų keitimo strategijas. Kiekvienu atveju mikčiojimo eiga yra labai skirtinga, išryškėja individualus mikčiojančiojo požiūris ir emocinės reakcijos į sutrikimą.

Knyga Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika skiriama specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos studentams, logopedams, dirbantiems su mikčiojančiais ir patologine greitakalbyste pasižyminčiais asmenimis, mikčiojantiesiems ir jų šeimos nariams, norintiems aktyviau įsitraukti į logopedinės pagalbos procesą. Logopedai ir sklandaus kalbėjimo sutrikimų turintys asmenys bei jų šeimos nariai ras konkrečių patarimų, kurie padės sėkmingiau bendrauti.